เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ชื่อ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ชื่อย่อ : อผศ. ()

พันธกิจ :
1.สงเคราะห์ด้านสวสัดิการแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
2. สงเคราะห์ด้านอาชีพ แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
3. สงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
4. สงเคราะห์ด้านกองทุนสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
5. สงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
6. สงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ

เว็บไซด์ : www.thaiveterans.mod.go.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี 2555


คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
 

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com