หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 199 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59

1

เรียนรู้และทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ 7 ส.ค. 2559 อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 268

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ

1

หลังจากมีพระบรมราชโองการยกเลิกกฎอัยการศึก ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ มาบังคับใช้แทน โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 อ่านต่อ

 

หมวด : วาระ คสช. อ่าน : 2286

 

เปิดชื่อ! สนช.กว่าครึ่งร้อยตั้ง“เมีย-ลูก-ญาติ”ช่วยงาน-เงินเดือน 1.5-2 หมื่น

1

เปิดหมดทุกชื่อ ! สนช. กว่าครึ่งร้อยตั้ง “ภรรยา-บุตร-เครือญาติ”ช่วยงาน นั่งเก้าอี้ “ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน” รับเงินเดือน 1.5-2.4 หมื่นบาท บางราย “ลูก” ยังเรียนอยู่ บางคน “พี่” อยู่ต่างประเทศ อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1794

 

สมุดพก สนช. เดือนธันวาคม 2557

1

ในการประชุมสภาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 181 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 18 ฉบับ อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 1446

 

สมุดพก สนช. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1

ในการประชุมสภาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 151 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 33 ฉบับ อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 1366

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]