หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 199 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

TPD NEWS NOW 33 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2556

1

สีสันทางการเมืองในช่วงเดือนมกราคมต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คงหนีไม่พ้นเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ

 

หมวด : TPD NEWS NOW อ่าน : 1296

 

ติดตามสถิติการเข้าประชุมและเข้าลงมติของ ส.ส. พฤศจิกายน 2555

1

สถิติการเข้าประชุมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่ามีการเข้าประชุม เฉลี่ยร้อยละ 94 อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1575

 

เปิดสถิติการทำงานของ ส.ว. พฤศจิกายน 2555

1

สถิติการเข้าลงมติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 63 และไม่มีวุฒิสมาชิกคนใดที่ลงมติครบทุกครั้ง อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1497

 

TPD NEWS NOW 32 ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2556

1

อ่านต่อ

 

หมวด : TPD NEWS NOW อ่าน : 699

 

ไทยเข้มแข็ง 56 บ้านหนังสืออัจฉริยะ

1

การประชุมครม. วันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ครม.มีนโยบาย และโครงการพิจารณาส่งท้ายปี55 เช่นไทยเข้มแข็งปี 56 บ้านหนังสืออัจฉริยะ นำเข้าถั่วเหลือง อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1372

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]