หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 199 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

งานเริ่มอืด ส่อทุจริต รัฐบาลเดินหน้าบี้ผู้ว่าฯลุยแก้น้ำท่วม มีKPIวัดชัดเจน

1

มติครม. ได้อนุมัติงบประมาณ 120,000 ล้านบาทเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วนั้น แต่พบว่าการดำเนินงานอืด เอื่อย ล่าช้า มีการเบิกจ่ายใช้เงินน้อยมาก อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1192

 

รัฐบาลปรับแผนแก้ภัยแล้ง หวั่นม็อบแก้มลิง ฟลัดเวย์

1

ภายหลังจากการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำพระราชดำรัสการปลูกป่า มาเป็นนโยบายป้องกันน้ำท่วม โดยให้ กยน. กยอ. และกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ อาสาสมัคร (อสม.) และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันขับเคลื่อนการปลูกป่า อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1117

 

ปู น้ำตาคลอ...แจงเหตุผลพ.ร.ก. เงินกู้ท่วม

1

การที่รัฐบาลมีการวางแผนยุทธศาสตร์แก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนระยะยาว และมีการตั้งวงเงินงบประมาณสูงมาก โดยรัฐบาลต้องการออกพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน หรือ พ.ร.ก.เงินกู้อย่างเร่งด่วน 4 ฉบับ ซึ่งรัฐสภาได้พิจารณาแล้ว 2 ฉบับ คงเหลืออีก 2 ฉบับที่ยังไม่ผ่านรัฐสภา อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1179

 

ผ่า 8 แผนแก้ปัญหาอุทกภัย

1

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยอ.) และได้เห็นชอบแผนงาน อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1346

 

เปิดผลงานการทำงานของ ส.ว. สิงหา 55

1

ในเดือนสิงหาคม 2555 วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไปทั้งหมด 4ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 29 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนสิงหาคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 6 ฉบับ อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1810

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]