หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 199 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

“สุญญากาศรัฐสภา (หรือ) ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ? ”

1

กับดักประเทศไทย ว่าด้วยกติการัฐธรรมนูญยังเป็นที่ถกเถียงโดยเฉพาะเส้นทางการ“เปิดประชุมรัฐสภา”ตามวิถีแห่งบทประชาธิปไตย หลังมีการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยเฉพาะ รัฐธรรมนูญ มาตรา 127 ที่บัญญัติว่า “ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้ส อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 670

 

นับถอยหลัง บทบาท “วุฒิสภา” กับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

1

นับถอยหลัง บทบาท “วุฒิสภา” กับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ข้อเสนอหนึ่งที่ออกจากการชุมนุมของกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.) เกี่ยวกับการตั้งนายกรัฐมนตรีจากคนกลาง หรือที่เรียกกันในภาษาที่เข้าใจว่า "นายกรัฐมนตรี มาตรา7" นั้นไม่ไ อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 832

 

ออกแบบระบบรัฐสภาอีกครั้ง : อีกทางออกของประเทศ?

1

ถ้าความล้มเหลวของระบบรัฐสภาเป็นสาเหตุหนึ่งของการนำมาสู่วิกฤติทางการเมืองของประเทศในขณะนี้ การแก้ปัญหาและหาทางออกที่มุ่งเพียงแค่การเอานักการเมือง “ออกจากระบบ” เพียงหนทางเดียวคงไม่ใช่การหาทางออกที่เหมาะสม อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1604

 

คนไทยกับความรู้เรื่องการเมือง

1

ดูเหมือนว่าข้อถกเถียงว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของการ “มีไม่เท่ากัน” ไม่ว่าจะเป็นการมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การศึกษา หรือ ทรัพย์สินเงินทอง นั้น ได้กลายเป็นประเด็นสาธารณะไปแล้ว อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1356

 

ความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม

1

จากบทความที่แล้ว ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงกับกรณีการชุมนุมสาธารณะของสังคมไทยซึ่งยังไม่มีระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะโดยตรง อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1238

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]