หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 199 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

สมุดพก ส.ส. ชุดที่ 24 รายจังหวัด

1

ส.ส. ที่ท่านเลือกเป็นผู้แทนฯ ไปทำงานในสภาฯ ได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ การลงมติของ ส.ส. ในร่าง พ.ร.บ. ต่างๆ ตรงกับใจของท่านหรือไม่ ท่านสามารถติดตามได้ในสมุดพก ส.ส. รายจังหวัด อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 2238

 

2557 ขอสติจงสถิตอยู่กับท่าน

1

อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 801

 

สรุปสถิติการเข้าประชุมและลงมติของ ส.ส. ชุดที่ 24

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 9 ธันวาคม 2556 มีการประชุมสภาฯ ทั้งสิ้น 200 ครั้ง อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 896

 

เปิดมุมมองใหม่...ประชาธิปไตยของคนจนๆ

1

การศึกษาวิจัยในอดีตเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนามักยืนยันข้อมูลตรงกันว่าประชาชนในประเทศเหล่านี้มีความสนใจทางการเมือง (political interest) ในระดับต่ำ และไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถทางการเมือง (political efficacy) เท่าที่ควร อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1615

 

วุฒิสภาไทยอยู่ที่ไหนในโลก

1

วุฒิสภาคืออะไร ไม่มีวุฒิสภาได้หรือไม่ ที่มาของวุฒิสภามาจากไหน ประเทศอื่นๆ มีวุฒิสภากันหรือไม่ วุฒิสภาของประเทศอื่นๆ หน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับวุฒิสภาของประเทศไทย อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1415

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]