หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 199 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

การใช้กฎหมายความมั่นคงกับกรณีการชุมนุมประท้วง

1

หากพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พบว่าถูกตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยคณะรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานน อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 2524

 

รัฐบาล โดนเพ่งเล็ง เร่งแก้ปัญหา ค้าสัตว์ป่า น้ำท่วม ไฟฟ้าขาด

1

24 กันยา ครม.ประชุม ติดตามงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องต่าง เช่น งาช้าง น้ำท่วม และการร้องทุกข์ของประชาชน อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 480

 

กบอ. เร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รบ.ปู เร่งพัฒนาเยาวสตรี

1

17 กันยา กบอ. เร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รบ.ปู เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 528

 

กนย. นำแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

1

10 กันยา ครม.ประชุมเพื่อหาทางออกแก้ราคายางพารา ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 470

 

ปัญหาค่าครองชีพสูง

1

อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 1252

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]