เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

ระบบการเมืองและนโยบายข้าวของรัฐบาลไทย

 

หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแถลงต่อรัฐสภาคือการรับจำนำสินค้าการเกษตรโดยรัฐบาลสัญญาว่าจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % ที่ตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ 20,000 บาท ข้าวเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ในแง่การบริโภคภายในประเทศ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ในขณะเดียวกัน ข้าวเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของประเทศจนนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทย


ดาวน์โหลดบทความ

 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»