เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

คืนชีพบ่อนคาสิโน

การพนันเสรีเป็นประเด็นสาธารณะที่มีความอ่อนไหวยิ่งประเด็นหนึ่งสำหรับสังคมไทย บ่อยครั้งที่รัฐบาลหรือผู้นำประเทศมีแนวคิดหรือนโยบายที่จะเข้าไปบริหารจัดการกิจการเกี่ยวกับการพนัน จะเพื่อหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ดี หรือจะเข้าไปควบคุมเพื่อต้องการลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมก็ตาม ปฏิกิริยาจากสังคมทั้งในรูปการสนับสนุนและคัดค้านก็จะปะทุขึ้นมาทันที ตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ดังกรณีของ นายวันชัย สุระกุล ผู้อำนวย..


ดาวน์โหลดบทความ

 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»