เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติครม. 24 กรกฏาคม 2555

ครม.เร่งแก้ปัญหาด่วนเรียกความมั่นใจประชาชนโรคมือ เท้า เปื่อยรุนแรง ลดดีเซล  บ้านหลังแรก  ไฮเทคmailใบสั่ง  

ยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก

ครม.มี มติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้แก่บุคคลธรรมดาที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยยกเว้นภาษี 10% หรือไม่เกิน 500,000 บาทของราคาบ้าน มาตรการดังกล่าวถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ อยู่อาศัย ผู้ที่สนใจต้องมีเข้าเกณฑ์ ดังนี้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ของราคาบ้าน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี 5 ปีโดยให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นอกจากนั้น ต้องเป็นผู้ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมา ก่อน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้สิทธิประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการฯ ประมาณ 9,600 ราย และเป็นจำนวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการยกเว้นประมาณ 224.19 ล้านบาท (ข้อมูลจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2554 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555)

 

ความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก

คณะ รัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ รวม 14,452 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ปัจจุบันนี้ พบผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ราชบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยหลายโรงเรียนได้ดำเนินการปิดเรียน เพื่อทำความสะอาดและลดการแพร่กระจายเชื้อแล้ว กท.สาธารณสุขได้ตั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance Rapid Response Team ; SRRT) ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงทั้งประเทศกว่า 1,000 ทีม เปิดสายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2555 มีประชาชนสอบถามทั้งหมด 785 สาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 5 สาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (war room) ทุกจังหวัด นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ "ร่วมเฝ้าระวังและขจัดโรค มือ เท้า ปาก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยรณรงค์ทำความสะอาด "Big cleaning day" ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

ทำผิดจราจรไม่ว่าอยู่ที่ไหน ได้ใบสั่งทางmail...แน่

สำนัก งานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เสนอร่างพรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติหลักการ โดยให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถออกใบสั่งส่งตรงไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ  ถ้าหากพบว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร หรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และหากไม่พบตัวผู้ขับขี่ เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถติด หรือผูกใบสั่งไว้ที่รถได้ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยี เช่นกล้องตรวจจับ (RED LIGHT CAMERA) มาช่วยในการพิจารณาความผิด เช่นขับรถฝ่าไฟแดง หรือขับรถเร็วเกินกำหนด

 

เฮลั่น ลดภาษีน้ำมันดีเซลออกไป 1 เดือน

คณะ รัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกประกาศกระทรวงการคลัง ขยายเวลาการปรับลดอัตรภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของเกรดไขมันผสมอยู่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»