TPD NEWS NOW 25 ประจำวันที่ 16 - 30 กันยายน 2555

เริ่มเข้าสู่ฤดูน้ำหลากของปี มีมุขตลกร้ายหนึ่งซึ่งเผยแพร่กันตามอินเตอร์เน็ตได้เปรียบเทียบช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วง “ธาราลิมปิกเกมส์” เพราะผู้คนได้ออกแรงเล่นกีฬากันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขนของหนีน้ำ การเดินลุยน้ำ แบกกระสอบทรายและอื่นๆ เสียทั้งเหงื่อและน้ำตา สนุกสนานและโศกเศร้าในเวลาเดียวกัน เราได้เห็นน้ำใจและการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในยามคับขัน ถ้าโอลิมปิกเกมคือการแข่งขันระหว่างมวลมนุษย์ ธาราลิมปิกเกมก็คือการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่ผู้ชนะในธาราลิมปิกย่อมเป็นธรรมชาติเสมอ

 จากมุขตลกร้ายสู่ความจริงที่น่าเศร้าพอๆ กัน ขณะนี้น้ำปริมาณมหาศาลกำลังทดสอบประสิทธิภาพการเตรียมการและป้องกันอุทกภัยของรัฐบาล ซึ่งได้ลงทุนเงินไปหลายล้านบาท ผลที่ได้เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็น ช่องโหว่หรือรูรั่วเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เมืองทั้งเมืองจมน้ำได้ ในอีกกรณีน้ำท่วมเมืองได้ เพราะระบบระบายน้ำไม่ทำงานเนื่องจากไฟดับ เหตุการณ์เช่นนี้คนที่รับผิดชอบทราบดีว่าควรจะแก้อย่างไร แต่หลายปัจจัยไม่เอื้ออำนวย บางท่านโทษระบบราชการที่ล่าช้า เต็มไปด้วยกฎและระเบียบ บางท่านโทษการคอร์รัปชันที่กัดกินงบประมาณ บางท่านโทษรัฐบาลที่เตรียมการไม่ดีพอ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีใครโทษตัวเองที่ไม่เข้าไปติดตามการเตรียมการและป้องกันอุทกภัยอย่างใกล้ชิดในจังหวัดหรือตำบลของตนเอง พอหมดช่วงน้ำท่วมใหญ่ปีที่ผ่านมา ทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติ แม้ในช่วงแรกจะมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการป้องกันน้ำท่วมบาง แต่ก็ไม่เกิดผลอะไรมากนัก ไม่มีการติดตามอย่างจริงจังจากภาคประชาชน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการติดตามตรวจสอบการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว    

 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราคนไทยควรหันกลับมาเอาการเอางานอย่างจริงจังในเรื่องปัญหาน้ำท่วม ไม่ใช่น้ำท่วมที่หนึ่งก็ออกมาโวยวายกันครั้งหนึ่งแล้วเงียบหายไป จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมหรือจะอยู่ร่วมกับน้ำโดยไม่ต้องมีการป้องกัน ก็เลือกกันเอาให้ชัดไปเลย ถ้าท่านเลือกที่จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมอีก ขออย่าอยู่นิ่งเฉย แต่จงผลักดันความต้องการของท่านให้เป็นจริง

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»