ผ่า 8 แผนแก้ปัญหาอุทกภัย

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยอ.) และได้เห็นชอบแผนงาน 8 ด้านเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 6 แผนเร่งด่วน และ 2 แผนระยะยาวโดยจุดประสงค์ของแผนงาน คือเน้นแก้ปัญหาอุทกภัยระยะยาวและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เดลินิวส์,6 มกราคม 2555)

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมมี  8 แผนงาน ดังนี้

1.แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศน์ งบประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

2.แผนบริการจัดการเขื่อนเก็บน้ำหลักและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ

3.แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งปลูกสร้างเดิมและการทำ Flood way เพื่อผันน้ำในแนว 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกและการทำผังเมือง งบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท

4.แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบการเตือนภัย วงเงิน 3,000 ล้านบาท

5.แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่

6.แผนงานการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง และกำหนดพื้นที่แก้มลิง 2 ล้านไร่ วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท

7.แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ

8.แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน

แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 8 แผนงานนั้น มีกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าขาดรายละเอียดในแต่ละแผนงาน อย่างไรก็ตาม ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)มีความเห็นว่าถ้ารัฐบาลสามารถการดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน 8 แผนนี้ได้ ก็สามารถสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนได้อย่างมาก เพราะวงเงินงบประมาณลงทุนของภาครัฐ ของทั้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ได้มีการกำหนดเงินลงทุนไว้สูงถึง 743,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 ของจีดีพี (คมชัดลึก, 20 มกราคม 2555)

 

อ่านเพิ่มเติม:

นายกฯไฟเขียว8แผนแก้น้ำท่วมถาวร.เดลินิวส์,6 มกราคม 2555.

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»