ปู น้ำตาคลอ...แจงเหตุผลพ.ร.ก. เงินกู้ท่วม

 

การที่รัฐบาลมีการวางแผนยุทธศาสตร์แก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนระยะยาว และมีการตั้งวงเงินงบประมาณสูงมาก โดยรัฐบาลต้องการออกพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน หรือ พ.ร.ก.เงินกู้อย่างเร่งด่วน 4 ฉบับ ซึ่งรัฐสภาได้พิจารณาแล้ว 2 ฉบับ  คงเหลืออีก 2 ฉบับที่ยังไม่ผ่านรัฐสภา ซึ่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า งบประมาณ 350,000 ล้านบาท จะนำมาใช้ทันที เพราะคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยน.) ได้มีการสรุปวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว (คมชัดลึก, 4 กุมภาพันธ์ 2555)  รวมทั้งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ชี้แจงว่า พ.ร.ก.นี้ ได้กำหนดให้ธปท.มีอำนาจในการพิจารณากู้ยืมแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว เพื่อให้สถาบันการเงินนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้เสียหายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยธปท.จะให้สินเชื่อ 70% คิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 0.01% ต่อปีและให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินสมทบ 30%โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ไม่เกิน 3%ต่อปี (เดลินิวส์,13 กุมภาพันธ์ 2555)

 

การออกพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลครั้งนี้  มีทั้งกระแสสนับสนุนและไม่เห็นด้วยจากประชาชนที่สนใจทั่วไป  รวมทั้งนักการเมือง เช่นการกู้เงินมาก่อนอาจเป็นการไม่สมควร เพราะแผนการในการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมยังไม่ชัดเจน หรืองบลงทุนจำนวนมากอาจนำไปสู่การคอร์รัปชั่น ซึ่งนำไปสู่การโต้ตอบทางการเมืองของทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล

ประเด็นเงินกู้น้ำท่วมนี้ กลายเป็นเรื่องร้อนแรงทางการเมืองทันที เมื่อนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาท และ พ.ร.ก.โอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท ของรัฐบาลขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ (มติชน,22 กุมภาพันธ์ 2555) ขณะที่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กล่าวว่า “ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.ก. 2 ฉบับนี้ ขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนของรัฐบาลในการจัดการน้ำอย่างแน่นอน เพราะรัฐบาลต้องการเงินไปลงทุนในเรื่องนี้ แต่ถ้ารัฐบาลไม่มีเงินไปลงทุนแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกครั้ง ตนขอกล่าวโทษว่า เป็นเพราะศาลรัฐธรรมนูญและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบแบบเต็มๆ จะมาอ้างอะไรไม่ได้” (มติชน,22 กุมภาพันธ์ 2555)

 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นร้อนแรงทางการเมืองนี้ได้สงบลงทันที เมื่อนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรค 1 และวรรค 2 นอกจากนี้ ศาลมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัญหาอุทกภัยได้สร้างความเสียหายถึง 2.6 ล้านครัวเรือน การเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวเหลือ 1.1% จากเดิมคาดการณ์ไว้ 4% ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติใหญ่หลวง ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรอนุมัติ (คมชัดลึก , 22 กุมภาพันธ์ 2555 )

อ่านเพิ่มเติม:'ปู'ชี้พรก.เงินกู้ 4 ฉบับจำเป็นจัดการน้ำ-ศก. ย้ำให้เกียรติสภาฯเสมอ แต่ไม่เข้าประชุม เหตุภารกิจเยอะ.คมชัดลึก, 4 กุมภาพันธ์ 2555. http://www.komchadluek.net/detail/20120204/122102/ปูชี้พรก.4ฉบับจำเป็นจัดการน้ำศก.html

ตลก.ชี้รบ.ออก'2พรก.'ไม่ขัดรธน. คมชัดลึก, 22 กุมภาพันธ์ http://www.komchadluek.net/detail/20120222/123616/ตลก.ชี้รบ.ออก2พรก.ไม่ขัดรธน.html

"ปลอดประสพ"ชี้หาก 2 พ.ร.ก.เงินกู้ไม่ผ่าน "ศาล รธน.-ปชป."ต้องรับผิดชอบเหตุน้ำท่วมทำ ปชช.ลำบาก. มติชน,22 กุมภาพันธ์ 2555.http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1329882475&grpid=00&catid=00

ถกพ.ร.ก.กู้เงินฟื้นน้ำท่วม2 ฉบับย้ำความจำเป็น.เดลินิวส์,13 กุมภาพันธ์ 2555. http://www.dailynews.co.th/politics/12440

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»