งานเริ่มอืด ส่อทุจริต รัฐบาลเดินหน้าบี้ผู้ว่าฯลุยแก้น้ำท่วม มีKPIวัดชัดเจน

 

มติครม. ได้อนุมัติงบประมาณ 120,000 ล้านบาทเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วนั้น แต่พบว่าการดำเนินงานอืด เอื่อย ล่าช้า มีการเบิกจ่ายใช้เงินน้อยมาก  ทำให้เกิดข้อกังขาว่า งานนี้ ยิ่งลักษณ์ “เอาไม่อยู่แน่”และส่อเค้ามีทุจริตแอบแฝงโดยเฉพาะการหักหัวคิวของกระทรวงมหาดไทยสูงถึง 35%อย่างไรก็ตาม นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง และถ้าใครพบเบาะแสสามารถแจ้งไปที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมกท.มหาดไทย หมายเลข 1567 ได้ทันที(เดลินิวส์,8 เมษายน 2555)ขณะเดียวกันนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ปรับลดกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน ซึ่งถ้าหน่วยงานใดล่าช้าในการเบิกจ่ายงบ ทางกระทรวงการคลังจะดึงงบกลับคืนทันที (แนวหน้า,3 เมษายน 2555)

 

เมื่อพิจารณาโครงการเร่งด่วนวงเงิน 120,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554  พบว่าส่วนมากเป็นโครงการจ่ายชดเชย 5,000 บาท/ครัวเรือน และโครงการจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นส่วนโครงการอื่นๆ จะเป็นโครงการรับเหมาก่อสร้างเช่นโครงการทำพื้นที่แก้มลิง ฝาย ขุดลอกคูคลอง ซ่อมแซมถนน คลอง อาคารเรียน โบราณสถาน ซึ่งมีความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างมาก  จากข้อมูลสำนักงานงบประมาณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555ได้จัดสรรจำนวน  118,343.10 ล้านบาทมีโครงการที่ลงนามในสัญญา68,543.48 ล้านบาท แต่เบิกจ่ายจริงเพียง 44,340.67 ล้านบาท แบ่งได้ดังนี้

พื้นที่

งบประมาณ(ล้านบาท)

เบิกจ่าย (ล้านบาท)

Percentage

ภาคกลาง

118,343.10

36,621.72

56.64%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,728.34

18.49%

ภาคเหนือ

1,602.04

13.3%,

ภาคใต้

253.98

17.56%,

โครงการ Flagship(พื่นที่ ภาคกลาง ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และลุ่มแม่น้ำ โดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจใกล้ชิด )

4,000

29.21

0.74%

ข้อมูล: Thaipublica,20 เมษายน 2555

สาเหตุความล่าช้านั้น เกิดจากการหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง8%รวมทั้งคณะรัฐมนตรี เห็นว่าควรปรับราคากลางลงอีก 10%เพื่อสะท้อนราคากลางที่เป็นจริง(Thaipublica,20 เมษายน 2555)

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้งานเดินหน้าโดยให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีเส้นตายภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้สั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (กบภ.) ทำระบบติดตามความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณ และโครงการช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งทำเว็บไซต์ www.pmocflood.com  เพื่อติดตามความคืบหน้าทุกโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบนี้สามารถดูภาพประกอบโครงการล่าสุดได้ชัดเจน รวมทั้ง สั่งให้โครงการนี้ เป็นเครื่องมือในการวัด KPI แก่ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด(Thaipublica,20 เมษายน 2555)

อย่างไรก็ตาม นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เปิดเผยว่า รัฐบาลมีเว็บไซต์ แต่เป็นข้อมูลภายในที่ต้องมีการใส่รหัสผ่าน และไม่มีความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอย่างใด (สำนักข่าวเจ้าพระยา, 19 เมษายน 2555)

 

อ่านเพิ่มเติม:


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»