นิทรรศการน้ำมุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน

 

 

รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการน้ำ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน2555โชว์ คนไทย และต่างชาติเพื่อแสดงความมั่นใจในการจัดการน้ำ และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว ซึ่งภายในงานนิทรรศการ มีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ เช่นปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่! การเปลี่ยนแปลงของโลกกับการจัดการน้ำของประเทศไทย การใช้ประโยชน์ที่ดินกับการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในต่างประเทศ เช่นจีน เกาหลี และญี่ปุ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

นส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการเตรียมการจัดการน้ำเพื่อรับมือน้ำท่วม และยึดแนวพระราชดำริของในหลวงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นบูรณการจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และแสดงความมั่นใจว่า ปีนี้น้ำท่วมเหมือนที่ผ่านมา (มติชน, 1 กันยาย 2555)

การจัดการน้ำระยะยาวของรัฐบาลนั้น รัฐบาลตั้งงบประมาณกว่า 350,000 ล้าน โดยใช้งบกลาง 120,000 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการน้ำ แบ่งการดำเนินการ ออกเป็น 4 ด้าน(คมชัดลึก, 31 สิงหาคม 2555)

1 การป้องกัน                                              

ส่วนต้นน้ำ  คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ

ส่วนกลางน้ำ คือ เพิ่มพื้นที่ป่า 2.1 ล้านไร่เพื่อดูดซับน้ำ ซ่อมประตูระบายน้ำที่สึกหรอ

ส่วนปลายน้ำ คือ เร่งขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่เส้นทางไหลของน้ำลงให้ลงทะเลอย่างรวดเร็ว เสริมถนนและแนวคันกั้นน้ำเพิ่มจาก 1 ชั้นเป็น 3 ชั้น เพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

2 การเตรียมพร้อม

รัฐบาลเน้น Single Command  ระบบสั่งการโดยตรงจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำในลำน้ำ และน้ำในที่ราบ สภาพน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สภาพน้ำทะเลหนุน เพื่อใช้ในการจำลองสถานการณ์ และพยากรณ์น้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการเตือนภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

3 การรับมือ

เพื่อเป็นการเตรียมแผนเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เหตุอุทกภัยรุนแรงระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 4ทั้ง 3 ขั้นตอน ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุ รวมทั้งฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับจังหวัด

4 การฟื้นฟูเยียวยา

มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใน 9 ด้าน คือ

·         การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

·         สังคมสงเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

·         การประมง

·         พืช

·         การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

·         ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

·         การแพทย์และสาธารณสุข

·         ปศุสัตว์

·         การเกษตรอื่นๆ

อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการเพิ่มความมั่นใจในการจัดการน้ำ จึงวางแผนทดสอบระบบการผันน้ำในวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ทำให้เกิดข่าวลือว่า รัฐบาลจะปล่อยน้ำมาท่วมกรุงเทพ และกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นการโต้เถียงทางการเมืองของรัฐบาล และฝ่ายค้าน รวมถึงการแสดงความขัดแย้งของสมาชิกในทีมวิชาการหัวเก่า และหัวใหม่ของคณะกรรมการการจัดการน้ำ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การทดลองปล่อยน้ำของรัฐบาลครั้งนี้ ทำให้ประชาชนสับสน ดังนั้นรัฐบาลควรชี้แจงว่า จะปล่อยน้ำผ่านบริเวณใดและใช้เวลาเท่าไหร่ รวมทั้งถ้าฝนตกหนัก จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, 31 สิงหาคม 2555) ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร แสดงความไม่เห็นด้วยกับการผันน้ำครั้งนี้ว่า อาจจะเกิดปัญหาได้ เพราะเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากที่สุดในรอบปี และกำลังจะมีพายุเข้าไทย ขณะที่คลองลาดพร้าว ภายใต้การดูแลของดร.ปลอดประสพ สุรัสวดียังไม่มีการขุดลอกคลอง แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น จะใช้อำนาจการเป็นผู้ว่าราชการสั่งปิดประตูน้ำทันที  (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,31 สิงหาคม 2555) สอดคล้องกับความเห็นของนายปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการ หนึ่งในคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่ไม่เห็นด้วยกับการทดสอบการระบายน้ำ แต่เสนอแนะว่า การทดสอบการระบายน้ำในกทม.นั้น รัฐบาลควรให้กรมชลประทานปล่อยน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาทดสอบการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพจะสมควรกว่า (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,31 สิงหาคม 2555)

ด้านดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.)แสดงความเห็นยืนยันว่า การทดสอบระบบผันน้ำครั้งนี้ จะไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมในกทม.แน่นอน และเรื่องน้ำทะเลหนุนตามที่รองผู้ว่าฯ ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ กังวลนั้น เป็นข้อมูลที่ผิด เพราะวันที่จะทำการทดสอบ เป็นช่วงน้ำทะเลลงต่ำสุดของเดือน ซึ่งได้มีการวางแผนเรื่องนี้มานานแล้ว (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,31 สิงหาคม 2555)

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ยืนยันความเห็นว่า ปีนี้น้ำไม่ท่วมกทม.แน่นอน และการทดสอบการระบายน้ำในวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด เพราะคำนวณ และทดสอบบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน  (ไทยรัฐ, 31 สิงหาคม 2555) สอดคล้องกับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ กล่าว กบอ. มีคลังข้อมูลน้ำในภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่สามารถแสดงระดับน้ำในแม่น้ำและลุ่มน้ำทั่วประเทศ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ นำมาใช้ปรับปรุงระบบการพร่องน้ำจากภาคเหนือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  ส่วนการทดสอบการผันน้ำในกทม.ในวันที่ 5-7 กันยายนนั้น  ถ้าปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 30 มม. การทดลองจะยุติลงทันที ดังนั้น ประชาชนไม่ต้องกังวล (คมชัดลึก, 4 กันยายน 2555)

 

อ่านเพิ่มเติม


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»