TPD NEWS NOW 30 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555

ผ่านไปแล้วสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ใช้เวลาอภิปรายไป 3 วัน โดยอภิปราย 3 รัฐมนตรี 1 วัน กับอภิปรายนายกรัฐมนตรี อีก 2 วันเต็มๆ และจบลงด้วยการลงมติในวันที่   28 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งผลออกมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งสี่ท่านยังคงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ ถึงแม้จะไม่มีรัฐมนตรีคนใดต้องถูกถอดถอน แต่เรื่องการทุจริตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตจำนำข้าว การขายข้าวจีทูจี การอนุมัติซื้อระบบเป้าลวง ฯลฯ ที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปราย เรื่องทั้งหมดนี้จะไม่จบไปพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอน เพราะจะนำไปสู่การสอบสวนของ ปปช. หากเรื่องมีมูลและถ้ามีการกระทำผิดจริง ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาจากฝ่ายค้านว่า ลอยตัวเหนือปัญหา มีเรื่องอะไรก็ให้รัฐมนตรีชี้แจงแทน แต่นายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบชี้แจงว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง เรื่องใดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีไปทำ ก็ให้รัฐมนตรีท่านนั้นชี้แจง แต่ไม่ใช่ไม่รับผิดชอบ หากรัฐมนตรีทำผิดพลาด จากการถกเถียงกันในเรื่องดังกล่าว ทำให้เราเห็นมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกัน ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา ซึ่งในระบบรัฐสภาฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสภา ตัวอย่างเช่น การตั้งกระทู้ถามต่างๆ รัฐมนตรีต้องมาตอบชี้แจงต่อสภา การที่นายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาบ่อยครั้งว่าไม่ให้ความสำคัญต่อสภาเลย เพราะไม่เคยมาตอบกระทู้ถามในสภา โดยมักจะให้รัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนนั้นๆ มาตอบ หรือถ้าเป็นเรื่องของนายกฯเองก็มักจะให้รองนายกฯด้านใดด้านหนึ่งมาตอบ แต่ถ้ามองแบบฝ่ายเข้าข้างนายกฯ ก็มักจะบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อสภา ไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อสภา นั้นหมายความว่านายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ มาตอบกระทู้ถามแทนได้

การที่นายกรัฐมนตรีไม่ค่อยออกหน้าในเรื่องที่มีปัญหาหรือในบางครั้งทำเหมือนไม่รู้ในบางเรื่อง จนถูกฝ่ายค้านนำไปโจมตีในสภา เป็นการลบภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในความคิดของคนไทยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ที่มักจะรู้ทุกเรื่องตอบได้ทุกกระทรวงหรือเป็นนายกรัฐมนตรีแบบฉายเดี่ยวเด่นคนเดียว อย่างที่คนไทยเคยพบเจอ อย่างไรก็ตามมีคนบางกลุ่มกล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์ว่าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตัวจริง เป็นเพียงโคลนนิ่งของคนบางคน จึงไม่มีภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในแบบที่ผ่านๆ มา แต่สุดท้ายเราคนไทยคงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศไทยหรือไม่ เพราะถ้าไม่ใช่ตัวจริง ในการเลือกตั้งสมัยหน้าเราอาจมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ชื่อ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»