TPD NEWS NOW 31 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2555

การเมืองไทยตลอดปี 2555 มีทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้ชวนเศร้าใจและสุขใจไปพร้อมๆ กัน บางท่านเห็นว่าเรื่องที่น่าเศร้าใจดูจะมีมากกว่าเรื่องสุขใจอยู่มาก อาทิ การทุจริตคอรัปชั่น เหตุการณ์ความวุ่นวายในสภา การชุมนุมทางการเมืองในประเด็นต่างๆ  การตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในเรื่องราวต่างๆ ที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ความแตกแยกทางความคิดของผู้คนซึ่งไม่เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน นำไปสู่การใช้ความรุนแรงทั้งทางการพูดและการกระทำ  แม้เราทุกคนจะต้องการให้เรื่องราวน่าเศร้าเหล่านี้จบลงไปพร้อมกับปี 2555 แต่ความเป็นจริงกับความฝันเป็นคนละเรื่องกัน เรื่องราวเหล่านี้ยังคงจะติดตามเราไปในปี 2556 หนักบ้างเบาบ้างตามเหตุปัจจัยต่างๆ

 เมื่อมองไปในปี 2556 ประเด็นที่ต้องติดตามคงหนีไม่พ้น เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะมีการทำประชามติก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับวันที่ในการทำประชามตินั้น คาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 12 มีนาคม ถึง 12 เมษายน ของปี 2556 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการทำประชามติจะต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าครึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด นั้นหมายความว่า ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มี 46 ล้านคน จะต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 23 ล้านคน  ซึ่งเป็นงานหินของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ในภาวะการที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศให้ผู้สนับสนุนไม่เข้าร่วมทำประชามติ นั้นอาจจะทำให้มีคนไม่ออกมาทำประชามติกว่า 11 ล้านคน ถ้าคิดตามคะแนนเสียงที่พรรคประชาธิปัติย์ได้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในวันที่ 3 ก.ค. 2554 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ กับฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างมาก เนื่องจากถ้าคิดรวมคะแนนเสียงของทุกพรรคการเมืองที่ได้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ จะพบว่า มีอยู่ 20 กว่าล้านเสียง ซึ่งถ้าคนออกมาใช้สิทธิเพียงเท่านี้ จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปได้ เนื่องจากมีคนออกมาใช้สิทธิน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีเลือกตั้งทั้งหมด ความหวังจึงไปตกอยู่กับกลุ่มพลังเงียบซึ่งไม่ได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554  ที่จะออกมาทำประชามติ

ในช่วงต้นปีหน้าเราอาจจะได้เห็นการระดมทุกสรรพกำลังของรัฐบาลเพื่อรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติกันเป็นการใหญ่ พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคซึ่งเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเริ่มลงพื้นที่ฐานเสียงของตน เพื่อชวนคนออกไปทำประชามติ แน่นอนเป้าหมายอยู่ที่ทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ได้ เพราะเดิมพันครั้งนี้สำคัญกว่าครั้งไหนๆ


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»