TPD NEWS NOW 32 ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2556

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวทักทายท่านผู้อ่านว่า “สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2556”  ปีใหม่นี้หลายท่านคงตั้งใจที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยแล้วถึงแม้จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ แต่เรายังคงยึดมั่นในหลักการและเป้าหมายของเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมข้อมูลการทำงานของ ส.ส. และ ส.ว. จนเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2556 เราจะขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมไปถึงคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่ www.tpd.in.th ได้ตลอดทั้งปี

ในปี พ.ศ. 2556 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่ต้องติดตามว่า รัฐบาลและรัฐสภา จะมีแนวทางอย่างไร การทำประชามติจะเกิดขึ้นหรือไม่ หลังจากที่ฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มไม่มั่นใจในการทำประชามติ ว่าจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือจะเดินหน้าโหวตวาระสามไปเลยโดยไม่ต้องทำประชามติ ก็อยู่ที่รัฐบาลและรัฐสภาจะตัดสินใจ แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลและรัฐสภาจะตัดสินใจเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในแนวทางที่ประนีประนอมที่สุด ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มความคิดทางการเมืองกลุ่มต่างๆ ก็ยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มข้น  และพร้อมที่จะปะทุเป็นความรุนแรงได้ทุกเมื่อ ถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดำเนินการไปในทางสุดโต่งตามความคิดของกลุ่มตน ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้น อาจเกิดได้ทั้งความรุนแรงทางวาจาและความคิด หรือแม้กระทั่งการทำร้ายร่างกาย ซึ่งแน่นอนว่า ชนวนที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองครั้งใหม่คงหนีไม่พ้นเรื่องการนิรโทษกรรม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่อ่อนไหว

ไม่ว่าการเมืองในปี พ.ศ. 2556 จะเป็นอย่างไร ขออย่าลืมหลักการพื้นฐานของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ว่าผู้แทนราษฎรแต่ละท่านคือตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับเลือก สภาคือที่ต่อรองผลประโยชน์ของประชาชน มิใช่ที่ต่อรองผลประโยชน์ของผู้แทน  ประชาชนเรียกร้องความต้องการในเรื่องต่างๆ ผ่านผู้แทนของตน และโปรดจำไว้เสมอว่าผู้แทนไม่ใช่ผู้ปกครอง เขาเป็นเพียงผู้รับใช้ของประชาชน


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»