เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ใครบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจไทย

รัฐวิสาหกิจ คือ องค์กรของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่า...รัฐวิสาหกิจไทยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกัน มากกว่า 6 ล้านล้านบาท และมีรายได้นำส่งเข้ารัฐโดยเฉลี่ยมากกว่า 1 แสนล้านบาท (ปี 2551-2555) การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน อยากรู้ว่าใครบ้างทีเข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจ ลองพลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»