เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ขายฝัน หรือ ทำได้จริง : ผู้ว่าฯ กทม.

คนกรุงเทพฯ กำลังจะเลือกผู้ว่าคนใหม่ มาบริหารกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครหลายคนต่างเสนอนโยบาย ขายฝัน ให้พวกเราชาวกรุงเทพฯตั้งความหวังว่านโยบายเหล่านั้นจะถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมา

แต่คุณแน่ใจหรือว่า นโยบายที่ว่าจะทำได้จริงๆ  ยิ่งเป็นโครงการใหญ่ๆ ใช้เงินจำนวนมากๆ ยิ่งต้องน่าสงสัยว่า กทม. จะมีเงินทำเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ท่านรู้หรือไม่ว่า กทม. มีเงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายและลงทุนในนโยบายต่างๆ ได้เท่าไหร่ ลองเปิดกระเป๋าเงิน กทม. ดูกันดีไหม แล้วค่อยบวกลบคูณหารดู ว่านโยบายของผู้สมัครแต่ละคนจะทำได้จริงๆ หรือไม่

แม้ว่างบประมาณโดยเฉลี่ยต่อปีของ กทม. จะสูงถึงปีละ 3-4 หมื่นล้านบาท แต่ กทม. ต้องใช้ประมาณร้อยละ 40 ไปกับค่าการบริหารจัดการ ร้อยละ 35 ไปกับหน้าที่ความรับผิดชอบประจำ เช่น ดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะ จัดการศึกษา ซ่อมถนนและทางเดินเท้า รวมทั้งชำระหนี้ ดังนั้น กทม. จะเหลืองบประมาณเฉลี่ยเพียงร้อยละ 25 ในการจัดทำนโยบายใหม่

ถ้าปีหนึ่งๆ งบประมาณที่ กทม. มีคือประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เท่ากับว่า กทม.จะมีเงินลงทุนเพื่อทำนโยบายใหม่เพียง 1 หมื่นล้านบาทเท่านั้นเอง

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ว่าฯ กทม. จะริเริ่มนโยบายเรื่องใหญ่ๆ ในวงเงินเกิน 1 หมื่นล้านบาทไม่ได้ ผู้ว่าฯ ทำได้ด้วยการหาแหล่งเงินเพิ่มเติม เช่น ปรับลดรายจ่ายประจำลงไป เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีและการหารายได้ให้สูงขึ้น หรือใช้วิธีกู้เงิน หรือจะร่วมทุนกับภาคเอกชน หรือระดมทุนจากประชาชนชาว กทม. แต่ กทม. จะเก็บภาษีและหารายได้เพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงพอ หรือจะกู้เงิน ร่วมทุนกับเอกชน และระดมทุนโดยวิธีการต่างๆ นั้น บางเรื่อง กทม. จะก็ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาล ต้องต่อรองกับรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะยอมอนุญาตให้ กทม. ดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อชาว กทม. ให้การสนับสนุนผู้ว่าฯ อย่างจริง และผลักดันให้รัฐบาลให้ความเห็นชอบเท่านั้น

แต่ กทม. มีโอกาสเก็บภาษี /ค่าบริการ/ ค่าธรรมเนียมให้มากขึ้นได้หรือไม่ แค่ไหน และ กทม. มีขีดความสามารถในการกู้เงินได้มากน้อยแค่ไหน และ การกู้เงิน การร่วมทุนกับเอกชน และการระดมทุนโดยวิธีการต่างๆ นี้ แม้ กทม. จะดำเนินการได้ แต่ก็ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะยอมอนุญาตให้ กทม. ดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อชาว กทม. ให้การสนับสนุนผู้ว่าฯ อย่างจริง และผลักดันให้รัฐบาลให้ความเห็นชอบเท่านั้น กทม. มีโอกาสร่วมทุนกับเอกชนในเรื่องอะไรได้บ้าง กทม. มีโอกาสปรับลดรายจ่ายประจำได้หรือไม่ ในส่วนไหน มากน้อยเพียงใด

เพราะ “ไม่มีอะไรที่ฟรีในโลกนี้” แม้ว่า กทม. จะมีขนาดของเงินงบประมาณ และจำนวนรายรับที่มหาศาล แต่ กทม. เองก็มีภารกิจหลัก หรือภาระงานประจำที่ต้องทำอย่างมากมายเช่นเดียวกัน เงินงบประมาณที่เหลือจากภารกิจหลักต่างๆ จะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาว กทม. ได้อย่างพียงพอหรือไม่? หรือ กทม. จะมีความสามารถเพียงแค่ดำเนินภาระงานประจำแต่เพียงเท่านั้น?

ก่อนจะเลือกใคร คนกรุงเทพฯ ควรจะถามผู้สมัครเหล่านั้นให้แน่ชัดว่า นั่นคือ นโยบาย “ขายฝันหรือทำได้จริง” ที่ต้องทำที่ว่านี้ ก็เพื่อเมืองของเรา ตัวของเราเอง


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»