เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ข้อน่าคิด เรื่อง สภากรุงเทพฯ

วันนี้ทุกท่านอาจจะทราบแล้วว่า ท่านใดได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะถูกใจท่านหรือไม่ ก็คงต้องยอมรับ เพราะ การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.นั้น ก็เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

โครงสร้างของกรุงเทพฯ ถือได้ว่าเป็นท้องถิ่นแบบพิเศษมีผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้ง สภากรุงเทพฯ และ สภาเขต สิ่งที่อยากชวนคิด ชวนมอง คือ สภากรุงเทพฯ

สภากรุงเทพฯ ประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด 61 คน ทำหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งอนุมัติงบประมาณ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการดูแลการบริหารกรุงเทพฯของผู้ว่า และ ยังสถานะของความการเป็นผู้แทนของประชาชนจากห้าสิบเขต แต่เมื่อมองลงไปจริงๆแล้ว จะพบว่าสถิติการมาใช้สิทธิเลือก ส.ก. ถือว่าน้อยมาก เช่น บางเขตนั้นผู้ที่ได้รับเลือกนั้น ก็ได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงหมื่นคะแนน จากที่กล่าวมาอาจจะสรุปได้ว่า สภากรุงเทพฯ นั้นมีบทบาทหรือความสำคัญอย่างไรบ้างกับคนกรุงเทพฯตามทะเบียนราษฎรประมาณห้าล้านคน

ภาคประชาชนบางส่วนได้ตั้งข้อสังเกตว่า งบประมาณที่ลงไปในแต่เขต 50 เขตนั้น เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายการเมือง มิได้คำนึงถึงการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ซึ่งคำถามต่อมาคือ บทบาทของส.ก.อยู่ตรงไหน ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของชาวบ้าน รวมทั้ง ความจำเป็นหรือความสำคัญของการมีอยู่ของส.ก. เพราะ ประชาชนบางส่วนถึงกลับบอกกล่าวว่า “มีหรือไม่มีส.ก.ก็มีค่าเท่ากัน”

ดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูนั้น คือ การทำงานของสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เพราะ สภาแห่งนี้เป็นตัวแทนของท่านที่เข้าไปดูแลการใช้จ่ายงบประมาณแทนท่าน และ การเป็นปากเป็นเสียงเพื่อประชาชนอีกด้วย

อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การใช้จ่ายงบประมาณนั้น  ภาคประชาชนเองก็ควรลุกขึ้นมาถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายรวมทั้งควรที่จะเรียกร้องให้มีการกระจายงบประมาณลงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้แก้ปัญหาของตัวเองโดยตรง เพราะ จะเป็นการกระจายอำนาจที่แท้จริง


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»