เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2556 อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผลอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 20:45 น. วันที่ 3 มีนาคม 2556
นับคะแนนแล้ว 6,548 จาก 6,548 หน่วย คิดเป็น 100 %
ผู้มาใช้สิทธิ 2,715,640 คน จาก 4,244,465 คน คิดเป็น 63.98 %
ลำดับที่ รายชื่อผู้สมัคร หมายเลข  คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ

1  หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร  16   1,256,231        47.768
2  พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ  9   1,077,899        40.987
3  พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส  11      166,582          6.334
4  นายสุหฤท สยามวาลา  17       78,825          2.997
5  นายโฆสิต สุวินิจจิต  10       28,640          1.089
6  นายสุขุม วงประสิทธิ  19         2,730          0.104
7  นายจำรัส อินทุมาร  15         2,594          0.099
8  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล  8         2,537          0.096
9  นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง  6         2,089          0.079
10  นายประทีป วัชรโชคเกษม  14         1,368          0.052
11  นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์  7         1,341          0.051
12  นายวิละ อุดม  1         1,314          0.050
13  ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ  3         1,301          0.049
14  นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ  12         1,194          0.045
15  นายโสภณ พรโชคชัย  4         1,128          0.043
16  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์  21            922          0.035
17  นายสมิตร สมิทธินันท์  5            697          0.027
18  นายวศิน ภิรมย์  13            650          0.025
19  นายวรัญชัย โชคชนะ  2            638          0.024
20  นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์  18            634          0.024
21  นายศุภชัย เขษมวงศ์  22            464          0.018
22  พันตำรวจเอกขจรศักดิ์ โกษะโยธิน  25            461          0.018
23  นายกฤษณ์ สุริยผล  20            273          0.010
24  นายวิทยา จังกอบพัฒนา  24            226          0.009
25  นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์  23            112          0.004

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»