เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

กระทรวงแรงงานรับดูแลแรงงานไทยไปต่างประเทศ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีการตั้งกระทู้ถามทั่วไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

คำถามที่ 1 การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของพี่น้องประชาชน โดนเอารัดเอาเปรียบอย่างน่าเห็นใจ เพราะเป็นการไปขายแรงงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้าน แต่กลับโดนนายหน้าแรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเอาเปรียบ และปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ ถามว่า กระทรวงแรงงานมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

คำตอบที่ 1 ยอมรับว่ามีอยู่จริง เพราะ เรื่องดังกล่าวมีการทำเป็นขบวนการ มีการเรียกเงินค่านายหน้า เช่น การเดินทางไปทำงานในอิสราเอล เพราะ เนื่องด้วยภาคเกษตรของอิสราเอลต้องการแรงงานมาก จึงเป็นช่องทางให้เกิดเรื่องการเก็บค่านายหน้าขึ้นมา ซึ่งได้ประสานกับทางการอิสราเอลเพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าวแล้ว กระทรวงแรงงานจะปราบปรามเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่ก็ขอให้ประชาชนนั้นรับข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการหลอกลวง

 

คำถามที่ 2 และ 3 การดูแลสภาพความเป็นอยู่ และ สิทธิตามกฎหมายแรงงาน มีแนวทางใดบ้าง เพราะเนื่องจากบางครั้งมีการทำผิดไปจากสัญญา รวมทั้งในกรณีที่ไปตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และ ต้องโทษ กระทรวงแรงงานจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

คำตอบที่ 2 และ 3 ในขั้นแรกต้องให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นก่อนการไปทำงาน และ การเตรียมสภาพร่างกายได้พร้อมกับงานที่จะไปทำ ประการต่อคือ เรื่องค่าแรง กระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลว่าต้องได้ค่าแรงตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ได้มีการตั้งทูตแรงงานเพื่อได้ช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว

ประเด็นการกระทำผิดกฎหมายนั้น ปรากฏพบการเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด การพนัน และการปล่อยเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งก็ต้องเข้าไปดูแลกันต่อไป


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»