เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

รัฐสภาหลังใหม่ ใหญ่กว่าเดิม

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับรัฐสภาหลังใหม่ คือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลอภิมหาโครงการนี้ ด้วยเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จึงเป็นที่จับตามองของประชาชนทั่วไปถึงความจำเป็นในการก่อสร้าง และ สร้างด้วยเม็ดเงินหลักหมื่นล้านบาท[1]

ความเป็นมาของโครงการนี้ คือ การแสวงหาสถานที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพราะ เนื่องจากพื้นที่ปัจจุบัน (ถนนอู่ทองใน) คับแคบ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการประชุมและการดำเนินงานต่างๆของรัฐสภา จนท้ายที่สุด ผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกบริเวณแยกเกียกกายเป็นสถานที่ในการสร้างอาคารรัฐสภาหลังใหม่ ซึ่งในแบบก่อสร้างนั้น มีห้องโถงใหญ่สำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ที่แยกออกจากกัน รวมทั้งยังมีพื้นที่สำหรับสำนักเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่รวมอยู่ที่เดียวกัน อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ดูจะเป็นจริงขึ้นมา

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการประชุมจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมด้วยนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้หลัง จากที่คณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้พิจารณาศึกษา ถึงความเหมาะสมของสถานที่ รวมทั้งข้อดี ข้อจำกัดในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คมนาคม และสาธารณูปโภคแล้วคณะกรรมการได้มีมติเลือกที่เดินราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต เป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แต่ในสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถาม คือ ความคุ้มค่าของงบประมาณขนาดใหญ่แบบนี้ โดยประชาชนได้มองไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสถาบันรัฐสภา เช่น การเป็นสถาบันที่มีความเป็นตัวแทนของประชาชน การเป็นองค์กรที่ปัดเป่าทุกข์ยากของประชาชน และ การเป็นสถาบันที่มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นต้น

รวมทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน เพราะ ที่แล้วมาผู้คนที่ต้องเข้าไปใช้บริการห้องสมุดของรัฐสภา ส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นว่า ควรที่จะมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดีกว่านี้ หลายๆคนอาจจะฝันถึงห้องสมุดแห่งสภาคองเกรส ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ที่ประชาชนคาดหวัง

และตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การเข้าประชุมของสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผู้แทนปวงชน ที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน ซึ่งที่แล้วมา เราก็ได้ยินข่าวสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาสภาล่ม รวมทั้งล่าสุด การเสียบบัตรแทนกัน เป็นต้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ก็หวังว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายจะสร้างความสบายใจให้พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ^_^


[1] อ้างอิง มาจาก : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=price_newsapa

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»