เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ทนุศักดิ์ยํ้าเจ้าหน้าที่กรมศุลฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 มีการตั้งกระทู้ถามทั่วไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง( นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ) เรื่อง การที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเลือกปฏิบัติต่อประชาชน โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

คำถามที่ 1 ได้มีการร้องเรียน เรื่องที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารและพบกระเป๋าแบรนด์เนม ซึ่งเจ้าของกระเป๋าได้ชี้แจงเป็นกระเป๋าที่ใช้เมื่อตอนที่ยังศึกษาที่ต่างประเทศ และได้นำกลับมาด้วยเพราะได้สำเร็จการศึกษาแล้ว

กรณีที่สอง ผู้โดยสารเดินทางกลับจากประเทศจีน และได้ซื้อใบชากลับมา 30 ห่อ และได้ถูกยึดใบชาไป 28 ห่อ รวมทั้งยังมีการโฆษณาในอินเตอร์เน็ตรับเป็นคนถือของออกจากด่านศุลกากร

ทั้งนี้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เองก็เคยประสบปัญหานี้ เช่นกัน กล่าวคือนายจิรายุ เดินทางกลับจากฮ่องกง และได้มาซื้อสุรา จำนวนสามขวด จาก King Power โดยได้ใช้หนังสือเดินทางสามเล่ม ในการซื้อ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ แต่ก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเช่นกัน จึงขอถามว่า สินค้าที่ถูกตรวจยึดแล้วนั้น จะถูกดำเนินการอย่างไร

คำตอบที่ 1 เรื่องที่ส.ส.จิรายุถาม มานั้นเป็นเรื่องจริง                     กระทรวงการคลังมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้มีการแบ่งช่องเขียว ช่องแดงที่สนามบินไว้ ตามหลักสากลด้วย ทั้งนี้ขอชี้แจงว่ากระเป๋าแบรนด์เนมที่ผู้โดยสารท่านั้นได้ซื้อไว้ใช้เมื่ออยู่ต่างประเทศ ถือว่า เป็นสินค้ายกเว้น

****************

คำถามที่ 2  ปัญหาในการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในการจับหรือไม่จับ เป็นปัญหาเรื่องรางวัลนำจับ และ ความล้าสมัยของกฎหมายศุลกากร ท่านจะมีแนวทางเรื่องนี้ เช่นใด

คำตอบที่ 2 เรื่องนี้รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่ ขณะนี้ร่างกฎหมายใหม่ยังอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื้อหาสำคัญคือการปรับอัตรารางวัลนำจับใหม่

****************

คำถามที่ 3  การประชาสัมพันธ์ เรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนขนาดไหน และแนวทางเป็นอย่างไร รวมทั้งประเด็นของแรงงานที่ไปขายแรงงานในต่างประเทศแล้วถือเงินสดกลับบ้าน ก็โดนยึดเงิน แบบนี้จะทำเช่นไร

คำตอบที่ 3 ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้

****************

จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนั้น เป็นปัญหาอย่างมาก ซึ่งสังคมทั่วไปก็ทราบกันอย่างดีว่ามีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม ในหลายๆครั้ง และ หลายๆกรณี

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»