เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

พงศ์เทพแจงจัดตั้งมหาวิทยาลัยปัตตานี

กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 26 มีนาคม 2556

 
คำถามที่ 1  เนื่องด้วยการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความห่างไกล และ อัตลักษณ์ในพื้นที่ ทำให้การพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้า จึงเป็นเหตุให้คนในพื้นที่จำนวนมากต้องเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ เช่น ในตะวันออกกลาง และ มาเลเซีย เป็นต้น ในอดีตมีการตั้งคณะกรรมการลงไปดูแลปัญหาดังกล่าว จนนำไปสู่การ มอ.ปัตตานี ซึ่งปัจจุบันนั้นจึงควรมีการพัฒนาเพื่อให้มีการเติบโตเพื่อรองรับอนาคต และมีคุณภาพดีขึ้น
จึงขอถามว่า จะพัฒนาให้มอ.ปัตตานี ให้เป็นวิทยาเขตนานาชาติ เพื่อรองรับ AEC ได้หรือไม่
คำตอบที่ 1 ในการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมานั้นต้องไปดูเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนเรื่องการพัฒนามอ.ปัตตานีนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทำแน่ เพราะ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค หรือ ที่เรียกว่า Education Hub 
 
*****************************************
 
คำถามที่ 2 ทุกวันนี้ในพื้นที่ การพัฒนาการศึกษาภาคเอกชน เป็นคนเริ่มเป็นหลัก เช่น การเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจากเหตุนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกห่างไกล เพราะ เป็นเวลา 49 ปีแล้วที่มอ.ปัตตานี ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงขอถามว่า จะพัฒนามอ.ปัตตานีอย่างไรต่อไป
คำตอบที่ 2 รัฐบาลยังไม่มีนโยบายยกฐานะ แต่ในส่วนการเปิดคณะเพิ่มนั้น รัฐบาลให้การสนับสนุน เช่น คณะแพทย์ ก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่ง เช่น ต้องมีโรงพยาบาล บุคลากร เป็นต้น ส่วนในร่างแผนพัฒนามอ.ปัตตานีนั้น ก็มีการกำหนดขั้นตอนการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น ปี 2556 เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ปี2557 เปิดคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร และ ปี2559 เปิดคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
 
*****************************************
 

 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»