เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

คืบหน้าปัญหาราคายาง

กระทู้ถามด่วน เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พลตำรวจโทมาโนช ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  โดยนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม

คำถามที่ 1 ปัจจุบันปัญหาราคายางพารานั้น อยู่ในภาวะที่ยังเป็นวิกฤตอยู่จึงอยากจะทราบแนวทางของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน และมาตรการที่รัฐบาลทำอยู่นั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว

จึงขอถามว่า รัฐบาลจะปรับปรุงแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างไร ราคายางพาราตกต่ำมาจากเหตุใดและราคาในประเทศมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เรื่องพ่อค้าคนกลาง โรงงาน มีส่วนในการปั่นราคาและเอาเปรียบเกษตรกรหรือไม่ และในปี 2556 ฤดูกาลเก็บยางปีนี้รัฐบาลจะยกราคายางได้หรือไม่ และ รัฐบาลจะเข้าไปดูแลต้นทุนให้เกษตรกรอย่างไร

คำตอบที่ 1 รัฐบาลจะเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น เช่น ในการสร้างถนน เป็นต้น และจากการแข็งค่าเงินของเงินบาทก็มีผลต่อการส่งออกพอสมควร ราคานั้นก็มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาด ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปก็มีผลต่อปริมาณความต้องการยางพาราด้วย ซึ่งรัฐบาลจะพยายามพยุงราคาอยู่ที่กิโลกรัมล่ะ 80 บาท ต่อกิโลกรัม และในฤดูกาลหน้ารัฐบาลจะมีมาตรกรใหม่ๆออกมาแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน

********************************

คำถามที่ 2 เรื่องราคาปุ๋ย รัฐบาลจะเข้าไปแก้ไขอย่างไร และขอความชัดเจนเรื่องนโยบายชะลอการผลิตยางพารารวมทั้งการโค่นยางพาราเพื่อปลูกใหม่

คำตอบที่ 2 ในการใช้ปุ๋ยนั้นก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภูมิประเทศ ส่วนในเรื่องราคาปุ๋ยนั้น เพราะเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จึงทำให้ราคาปุ๋ยลดลง รัฐบาลเห็นว่าถ้าค่าเงินบาทไม่แข็งค่าไปกว่านี้ การส่งออกยางพาราก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนในเรื่องการชะลอการปลูกใหม่นั้น เพื่อเป็นการพยุงราคาอีกทางหนึ่งอีกด้วย

********************************

ปัญหาราคายางพารานั้นรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด และ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ แต่ปัญหาราคายางพาราดูท่ายังจะไม่ดีขึ้นในเร็ววันนี้


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»