เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

เรื่องเล่าระบอบรัฐสภา

สัปดาห์นี้ เรื่องการเมืองก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติโดยเสียงข้างมากรับหลักการร่างกฎหมายให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน สัปดาห์นี้ก็เป็นการพิจารณาของรัฐสภา ในเรื่องการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามที่มีส.ส. และ ส.ว. จำนวนหนึ่งได้เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขตามกฎหมายบัญญัติ

ประเด็นหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ คือ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา เพราะ เนื่องจากตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้มีจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคน[1] และที่เหลือมาจากการสรรหาของกรรมการสรรหา จึงเป็นเรื่องน่าคิดถึงเรื่องของการมีอยู่ของวุฒิสภา โดยร่างแก้ไขนั้น เป็นไปในแนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 คือให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ไทยเรานั้นเริ่มมีวุฒิสภาครั้งแรกก็เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2489 (สมัยนั้นเรียก “พฤฒิสภา”) ซึ่งช่วงเวลาก่อนหน้านั้นตั้งแต่มีการตั้งสภาชุดแรก 2475 และ มีการเลือกตั้ง 2476 เราก็เป็นระบบสภาเดียวมาโดยตลอด ต่อมาวุฒิสภาเราก็ใช้วิธีการแต่งตั้งเข้ามาทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ2540 จึงมีการกำหนดให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แต่กลับกลายก่อให้เกิดคำถามการทำงานของส.ว.และความสัมพันธ์กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มีการให้ฉายาว่า สภาผัวเมีย) ต่อมาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ2550 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบปัจจุบัน

สิ่งที่น่าคิด คือ วุฒิสภามีความสำคัญต่อระบบการเมืองการปกครองของไทยหรือไม่ ควรจะมีอำนาจหน้าที่ขนาดไหน และควรมีที่มาอย่างไร เพราะในหลายๆประเทศนั้นโครงสร้างของรัฐสภาต่างก็มาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น เช่น สหรัฐอเมริกา วุฒิสภา คือ ผู้แทนดินแดน อังกฤษ เป็นสถาบันที่สืบทอดมาจากสภาขุนนาง และ มาเลเซีย วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยเป็นการเดินตามรูปแบบการปกครองของเจ้าอาณานิคม เป็นต้น

ดังนั้นแล้วการออกแบบโครงสร้างสถาบันทางการเมือง การปกครอง จึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มาก เพราะมันไม่ได้แค่มีที่มาจากการเลือกตั้ง เท่านั้น!


[1] จังหวัดบึงกาฬ  ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»