เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

การเมืองไทยไตรมาสแรก ปี 2556

 

นับตั้งแต่วันปีใหม่สากล จนถึงปีใหม่ไทย ของปี 2556 รวมระยะเวลากว่าสามเดือน ที่การเมืองไทยได้ผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การพิจารณาร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท รวมถึงเรื่องร้อนๆ อย่างการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งสามเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเด่นทางการเมืองในช่วงสามเดือนแรกของปี

เรื่องแรกที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างตั้งตารอมาตั้งแต่ต้นปีว่าใครจะได้เป็นผู้ว่า กทม. คนใหม่ ถึงแม้จะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ผู้สมัครจากพรรคที่ตนสนับสนุนให้ได้รับการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการสู้ของสองพรรคใหญ่อย่างแท้จริง สังเกตได้จากคะแนนของผู้สมัครตัวแทนทั้งสองพรรค และผู้สมัครอิสระห่างกันลิบลิ่ว ด้วยแนวคิดที่ว่า ถ้าเลือกผู้สมัครอิสระจะทำให้คะแนนเป็นเบี้ยหัวแตก และส่งผลให้ผู้สมัครของอีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายชนะ ชาวกทม.ต่างจึงเทคะแนนให้กับพรรคใดพรรคหนึ่ง ทำให้คะแนนของผู้สมัครที่ได้อันดับหนึ่งและสอง ทะลุหนึ่งล้านคะแนนทั้งคู่ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และในที่สุดเราก็ได้ มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ มาดูแลเมืองหลวงของเราต่อไปอีก 4 ปี

เรื่องต่อมาคือการพิจารณาร่างพรบ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... หลายท่านพูดกระทบกระเทียบว่า “เป็นการกู้มาชาตินี้ ใช้คืนชาติหน้า” โดยมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า การกู้เพื่อมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่ มากเกินไปหรือไม่ มีวิธีการที่ดีกว่านี้หรือไม่ ในวันที่ 28 ถึง 29 มีนาคม 2556 สภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มพิจารณาร่างพรบ. ฉบับนี้ในวาระที่หนึ่ง โดยมีการอภิปรายทั้งสนับสนุนและคัดค้าน  ส.ส. ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นห่วงในเรื่องการคอร์รัปชัน จึงเสนอให้รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น การเผยแพร่งบประมาณในการดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างละเอียด  ซึ่งร่างพรบ.ฉบับนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการ ด้วยเสียง 284 ต่อ 152 งดออกเสียง 21 เสียง และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ

เรื่องสุดท้ายหนีไม่พ้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนหนึ่ง จึงยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยมาตราที่ยื่นแก้ไขเกี่ยวข้องกับสามเรื่องหลัก ได้แก่ ที่มาของ ส.ว. ซึ่งต้องการให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงตามมาตรา 68 ให้เหลือเพียงช่องทางของอัยการสูงสุดเพียงช่องทางเดียว และการแก้ไขมาตรา 190 ในเรื่องของการทำสนธิสัญญาลงนามกับต่างประเทศให้ไม่ต้องเข้าพิจารณาในสภาทุกเรื่อง เหลือเพียงแต่เรื่องของเขตแดนและเรื่องที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับได้ผ่านการลงมติในวาระหนึ่งไปแล้ว และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ

ทั้งสามเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเด่นในช่วงสามเดือนแรกของปี 2556 หวังว่าท่านทั้งหลายจะคอยติดตามตรวจสอบผลของเหตุการณ์ทั้งสามนี้ ทั้งการทำงานของผู้ว่าฯกทม.ว่าเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่ การพิจารณาร่างพรบ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทว่ามีกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสหรือไม่ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่าจะไปรอดหรือไม่


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»