เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งทั่วไป มาเลเซีย

การเมืองในบ้านเราดูทีท่าว่าจะกลับมามีสีสันมหาสนุกอีกครั้ง เมื่อส.ส.จำนวนหนึ่งได้เข้าชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร แต่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านของไทย อย่างเช่น มาเลเซีย ก็มีสีสันเป็นอย่างเพราะ นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้ประกาศยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งทั้งพันธมิตรรัฐบาล Nasional Barisan[1] และ พันธมิตรฝ่ายค้าน Pakatan Rakyat[2] ต่างก็ออกมาหาเสียงกันอย่างเต็มที่ มีการนำเสนอนโยบายต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประเทศมาเลเซีย มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริย์ (ยังดีเปอร์ตวน อากง) เป็นประมุข เป็นระบบรัฐสภา (สภาคู่) สภาผู้แทนราษฎรมี 222 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียว เบอร์เดียว ทั้งหมด (ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556)  

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวระบบการเมืองของมาเลเซียนั้น ถือได้ว่านับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อปีพ.ศ. 2500 การเมืองของมาเลเซียก็มีเสถียรภาพมาโดยตลอด มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เข้าออกตามวาระ และเป็นรัฐบาลผสมมาโดยตลอด ซึ่งพันธมิตรพรรครัฐบาล นั้นตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ก็ได้รับความไว้วางใจได้เสียงเกิน 2ใน3 มาโดยตลอด แต่เมื่อมาถึงสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี อาหมัด บาดาวี มีการเลือกตั้งซ่อม กลับกลายเป็นว่าฝ่ายค้านได้รับชัยชนะ มีเสียงในสภาฯเพิ่มเติมเกินกว่า 1ใน3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงความไว้วางใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อรัฐบาล

ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นการเลือกตั้งที่น่าสนใจว่าจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่

.................................................................................................

[1] นำโดย พรรคอัมโน่ สมาคชาวจีนมาเลเซีย และ สภาอินเดียมาเลเซีย

[2] พรรคประชาชนยุติธรรม พรรคกิจประชาธิปไตย และ พรรคปาส

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»