เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ส.ส.สุพรรณบุรี ถามแทนแพทย์ชนบท กรณีนโยบาย P4P

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ส.ส.สหรัฐ กุลศรี พรรคเพื่อไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร โดยนายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

***********************************

คำถามที่ 1 : ในขณะนี้มีปัญหาในกระทรวงสาธารณสุข เพราะ เนื่องจากจะมีการประกาศหยุดงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันวิตกกังวลกับเรื่องดังกล่าว

และยังมีข่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเบี้ยเลี้ยงทุรกันดารใหม่ ให้อยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกัน เช่น พื้นที่ชายแดนใต้ หรือ วัดจากปริมาณงาน เป็นต้น

จึงขอถามว่า หมอทั้งหลายจะทำอย่างไร เพราะทุกวันนี้รายได้ของหมอก็แทบจะไม่พอแล้ว หากมีการจ่ายเบี้ยแบบเหมาจ่าย จะมีผลกระทบอย่างไร

คำตอบที่ 1 : ยังไม่มีการให้เบี้ยแบบเหมาจ่าย เป็นเพียงการปรับปรุงอัตราเบี้ยเลี้ยงให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เช่น การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กลุ่มวิชาชีพพยาบาล และดูตามภาระงาน รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการทำงานมากขึ้น ซึ่งระบบค่าตอบแทนจะมีความเป็นระบบมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

แต่เดิมเราทำเป็นปีต่อปี ต่อไปนี้ระบบนี้จะมั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพของการรับบริการของชาวบ้าน และบุคลากรเองก็จะมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

***********************************

คำถามที่ 2 : ผมมีความสงสัยว่า แพทย์ 30,000 กว่าคน อยู่ในชนบทมีความสงสัยว่า การจัดทำเบี้ยเลี้ยงใหม่ ที่จะเริ่ม 1 เมษายน 2557 นี้ ทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วใช้หลักเกณฑ์ใด เช่น การแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ปกติ พื้นที่ทุรกันดาร1 และพื้นที่ทุรกันดาร2 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง และการแบ่งพื้นที่

คำตอบที่ 2 : ก่อนอื่นขอยืนยันว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ทำงานเป็นปกติ ในเรื่องของพื้นที่ เราจะประเมินจาก 1.ความจำเป็นในการเดินทางมาโรงพยาบาล 2.ความเจริญของพื้นที่ และ 3.รายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะมีการประเมินทุกๆ 2 ปี

ในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือ ทุรกันดาร ยังคงอัตราเดิม เช่น โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเบตง และ โรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นต้น

***********************************

คำถามที่ 3  : ในการทำงานของหมอ 1 คน ต้องตรวจรักษาคนไข้ วันล่ะ 100-120 คน โดยประมาณ ส่วนแพทย์ชนบท 1 คน ดูแลประชาชน 100,000 คน ข้อกังวลคือ สิ่งที่ท่านรัฐมนตรียืนยันว่าท่านได้ทำตามขั้นตอนแล้ว หมอ พยาบาล ยังไม่สบายใจ

การหยุดงานของบุคลากร จะกระทบต่อชาวบ้านทั่วไปหรือไม่ ขอถามว่า ท่านรัฐมนตรีจะแก้ไขอย่างไร ถ้าหากเกิดปัญหาการหยุดงานของบุคลากรวิชาชีพขึ้นมา และ ท่านรัฐมนตรีจะให้คำมั่นสัญญาต่อสภาฯแห่งนี้ได้หรือไม่ ว่าจะสามารถดูแลเรื่องนี้ได้

คำตอบที่ 3 : ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเป็นเพียงการหยุดงานตามปกติของบุคลการ แต่ยังมีแพทย์เวรทำงานเป็นปกติตามระบบงานสาธารณสุข อยู่แล้ว

และขอยืนยัน ว่าจะไม่มีการละทิ้งงานอย่างแน่นอน เพราะ เชื่อว่าบุคลากรวิชาชีพทุกท่าน มีจรรยาบรรณอยู่แล้ว

***********************************


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»