เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

เสียงเล็กๆ จากท้องถิ่น

ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ รัฐบาลขอให้เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ประเด็นเรื่องงบประมาณที่น่าสนใจ คือ การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามกฎหมายการกระจายอำนาจได้กำหนดสัดส่วนงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้

ในปัจจุบันนั้น เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะออกไปอย่างกว้างขวาง แต่อุปสรรคสำคัญคือ การที่เงิน(งบประมาณ)ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่งเป็นข้อท้วงติงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้อย่างเหมาะสม ซึ่งท้องถิ่นทั้งหลายได้พากันมาเรียกร้องกับรัฐบาลถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล แต่ท่าทีรัฐบาลนั้นก็ได้สร้างความผิดหวังพอสมควร เพราะ รัฐบาลแจงเหตุผลว่า ทุกวันนี้รัฐบาลเองมีรายจ่ายประมาณมากกว่า 80 % ของรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว จึงเป็นไปได้ยากที่รัฐบาลจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามที่ท้องถิ่นร้องขอ

ผู้นำท้องถิ่นหลายๆคนก็ออกมาทวงถามส่วนกลางเช่นกัน

 

จะเห็นว่าทำไมท้องถิ่นถึงไม่สามารถทำงานหรือ โครงการขนาดใหญ่ได้ เช่น โครงการขนส่งมวลชน ถ้าส่วนกลางไม่สนับสนุนก็ไม่เกิดผล เพราะเงินภาษีส่วนใหญ่ถูกเก็บเข้าส่วนกลาง อยากจะขอให้เพิ่มงบประมาณอีกนิดนึง เพราะทุกวันนี้ถ้าดูตัวเลขจะดูเหมือนว่ามาก แต่ได้กำหนดภารกิจไว้แล้วว่าเงินเหล่านี้จะนำไปใช้ส่วนใด เช่นก้อนนี้เป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยสำหรับคนติดเอชไอวี เบี้ยนี้สำหรับนักเรียน เป็นต้น ส่วนเงินที่ได้ใช้จริงก็มีไม่มาก” นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

หรือแม้แต่ นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ในฐานะประธานสมาพันธ์ อบจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ออกมาแสดงท่าทีและกล่าวว่า หลังจากที่ท้องถิ่นทั่วประเทศได้เดินทางไป ทวงถามความคืบหน้าเรื่องการจัดสรรรายได้ 30% จากรัฐบาลแต่กลับไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับคืนมา และทางรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาพบและพูดคุยกับทางแกนนำของท้องถิ่นเลย แสดงถึงความไม่จริงใจ และไม่ต้องการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง”

การกระจายอำนาจในปัจจุบันนั้น เป็นผลมาจากการปฏิรูปการเมือง เมื่อ พ.ศ.2540 ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะเห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจ


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»