เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ว่าด้วยเรื่อง “รัฐธรรมนูญ”

เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง เมื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐบาลร้องขอ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากส่วนหนึ่งของข้อเสนอชุดดังกล่าว คือ 

"รัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุด และเป็นสัญญาประชาคมในการอยู่ร่วมกันของประชาชน ดังนั้นการยกร่างฉบับใหม่มิอาจใช้เพียงแต่เสียงข้างมาก แต่ต้องทำให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในระดับหนึ่ง เช่น การยกร่างเมื่อปี 2540 ที่เริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยโดยคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)"

จากข้อความข้างต้นนั้น จะทำให้เห็นซึ่งความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” ช่วงเวลาหลังเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ นั้น กระแสสังคมต่างมีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ ต้องการให้มีการปฏิรูปการเมือง จนนำไปสู่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯบรรหาร ศิลปะอาชา เพื่อเปิดช่องให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 99 ที่นั่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากจังหวัดละคน และ ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง

ซึ่งการบรรยากาศ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมนั้น เกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลผสมซึ่งนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ต่อเนื่อง รัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคชาติไทย สิ่งนี้จึงเรื่องที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย จะต้องตระหนักอย่างจริงจัง ถึงเรื่องการสร้างบรรยากาศทางการเมืองเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้

อีกทั้งเรื่องเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องไม่จำกัดอยู่แต่ประเด็นที่มีผลได้ผลเสียกับฝ่ายการเมืองเท่านั้น หากแต่ ประเด็นในเรื่องการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การกระจายอำนาจ ฯลฯ จะต้องมีการศึกษาไปพร้อมกันด้วย เพราะ เราทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีว่า รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มีปัญหาหลายจุด หลายประเด็น!!!!

สรุปแล้ว ทั้งหลายทั้งปวง รัฐบาลจะใช้เพียงไม้ตายเสียงข้างมากตีฝ่าศึกไป ก็ฟันธงได้ว่า เจ็บปางตายแน่นอนครับ


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»