เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

วิกฤตนํ้ามันรั่วทะเลระยอง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.พรรคประชาธิปัติย์ ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่อง มาตรการควบคุมสถานการณ์นํ้ามันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง โดยนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

.......................................................................................

คำถาม :

ผู้ถามได้กล่าวถึงความถึงความล้มเหลวของการแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งมี 3 ด้าน คือ 1.การสูญเสียความเชื่อมั่น 2.การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การประมง และ การท่องเที่ยว และ 3.การแก้ไขปัญหาของภาคเอกชน

เหตุการณ์ครั้งนี้ มิใช่ครั้งแรก เพราะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นมาหลายครั้ง ซึ่งผู้รับผลกระทบโดยตรง คือ ชาวระยอง และเหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความล่าช้า ในการแก้ไขสถานการณ์แต่ทางภาครัฐดำเนินได้อย่างล่าช้า

รวมทั้งมีการอ้าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 2547 ว่าด้วยเรื่องการจัดการมลพิษทางน้ำ สุดท้ายผู้ได้ตำหนินายกรัฐมนตรี ที่ไม่ลงมาดูแลพื้นที่ด้วยตัวเอง

คำตอบ :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้อธิบายเรื่องเหตุการณ์ระเบิดของท่ออ่อนของเรือขนส่งน้ำมัน และ กล่าวถึงการนำเครื่องบิน C-130 มาช่วยในการโปรยสารเคมี เพื่อแก้ไขปัญหาคราบน้ำมัน และ ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมมือในการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว ซึ่งสุดท้ายจะมีการรายงานออกมา

รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงว่า ในการแก้ไขสถานการณ์ได้มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมกันทำงาน เช่น มีเรือ และ เครื่องบิน จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามากำจัดคราบน้ำมัน และ กระทรวงทรัพยากรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วอีกด้วย ซึ่งได้มีการตรวจสอบสภาพคุณภาพอากาศ ตัวอย่างน้ำทะเล รวมทั้งสภาพปะการัง สัตว์น้ำ ก็อยู่ในภาวะปกติ 

.......................................................................................


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»