เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

รวมการอภิปราย ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ วาระ 1

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... ซึ่งนายวรชัย เหมะกับคณะเป็นผู้เสนอ  โดยในช่วงต้นของการประชุม ส.ส.ฝ่ายค้านได้เสนอให้มีการเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อให้มีพูดคุยเกี่ยวกับหลักการของร่าง พ.ร.บ. ให้เป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสียก่อน

คลิกดูเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ...>>>

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายสนับสนุนการเลื่อนพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ออกไปก่อน 

ต่อมานายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายสนับสนุนให้ ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ต่อไป 

หลังจากสิ้นสุดการอภิปรายที่ระชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติให้ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต่อไป ด้วยเสียง 301 เสียง ต่อ 160 เสียง จากนั้นมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 7 และสิ้นสุดลงในวันที่ 8 สิงหาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากสิ้นสุดการอภิปรายได้มีการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ด้วยเสียง 300 เสียง ต่อ 127 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ จำนวน 35 คน แบ่งเป็นกรรการธิการจากคณะรัฐมนตรี 3 คน พรรคเพื่อไทย 17 คน พรรคประชาธิปัตย์ 10 คน พรรคภูมิใจไทย 2 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคชาติพัฒนา 1 คน และพรรคพลังชล 1 คน โดยกำหนดให้แปรญัตติภายใน 7 วัน

.................................................

คลิกดูเส้นทางของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ

หลังจากผ่านวาระที่ 1 >>>>>>>

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»