เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สภาปฏิรูป....อะไร

หลายคนคงได้เห็น ได้ยินข่าวที่สองรัฐมนตรี เดินสายเชิญผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาร่วมประชุมสภาปฏิรูปการเมือง ซึ่งบางท่านก็ตอบรับ และบางท่านก็ปฏิเสธ รวมทั้งยังจะมีการเชิญ(สื่อบางสำนัก เรียกว่า “การจ้าง”) บุคคลจากต่างประเทศ มาร่วมสภาปฏิรูป อีกเสียด้วย

สิ่งที่น่าคิด คือ อะไรเป็นเหตุให้จะต้องมีการจัดเวที หรือ สภา เพื่อพูดคุยเรื่องการปฏิรูปการเมือง เพราะว่า ประเทศไทยเรานั้นมีการปฏิรูปการเมืองครั้งล่าสุดก็ 16 ปีที่แล้ว กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 เป็นผลผลิต ผลงานที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปครั้งนั้น แต่ทำไมการเมืองไทยเราถึงยังมีปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ความเป็นตัวแทนของประชาชนในรัฐสภา และ ความเป็นนิติรัฐ เป็นต้น

แต่ในทางกลับกัน สังคมไทยมีรายงานข้อเสนอการปฏิรูปอยู่มากมาย หลายฉบับ ล่าสุดก็เป็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ชุดที่มี ฯพณฯอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ทำรายงานข้อเสนในการปฏิรูป ซึ่งมีความหน้าสนใจหลายประการ เช่น การกระจายอำนาจ และ การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติ หรือ ในข้อเท็จจริง ไม่เคยมีการนำข้อเสนอดังกล่าวไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองโดยสิ้นเชิง

เอาเข้าจริงปัญหาการเมือง บ้านเรา หลายๆคนอาจจะมีคำตอบในใจว่า ก็คงเป็นเพราะ ฝ่ายการเมืองนั้นแหล่ะ ที่เป็นคนก่อปัญหาเสียเอง และ ฝ่ายการเมืองเองก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม เป็นตัวอย่างให้สังคม ในหลายๆเรื่อง เช่น การเคารพกฎหมาย การสร้างความโปร่งใสการบริหารบ้านเมือง และ รับผิด รับชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น

ยกตัวอย่างง่ายที่สุด คือ ทำไม ส.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.ด้วย ไม่มาสภาเพื่อตอบกระทู้ถามเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินบ้างเลย???  ทั้งๆที่บ้านเราเป็นระบอบรัฐสภา ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา รวมทั้งการที่ส.ส.บางคนไม่ค่อยรับผิดชอบต่อภารกิจด้านนิติบัญญัติ เป็นต้น

โดยรวมแล้วสังคมไทยก็คงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ก็ได้แต่เพียงหวังว่าการปฏิรูปการเมืองรอบนี้ จะก่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง (แต่มีโอกาสสูงที่จะเป็นได้เพียงความหวัง


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»