เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ตระกูลการเมือง

 

   ตระกูลนักการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิก    สภาผู้แทนราษฎร 2554 

ความยากลำบากในการสืบทอดอำนาจทางการเมือง   ของนักการเมืองรุ่นลูก(รุ่นหลาน)และความพ่ายแพ้ใน สนามเลือกตั้งของตระกูลนักการเมืองใหญ่บางตระกูลทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามกับ   อิทธิพลและบทบาทตระกูลการเมืองเก่าๆ เหล่านี้ 

      

   สามทศวรรษตระกูลนักการเมืองไทย

การสืบทอดอำนาจทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นในวงศ์     ตระกูลผู้นำทางการเมืองหรือที่เรียกว่า "ตระกูล         การเมือง" นั้นเป็นปรากฎการณ์ที่พบเห็นเป็นเรื่อง     ปกติในทุกสังคม ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่             ประชาธิปไตยมีความก้าวหน้า

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»