เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นโยบายปราบปรามคอร์รัปชั่น

กระทู้ถาม:นโบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนของประเทศ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 12 กันยายน 2556

**********************************************

ผู้ถาม : ส.ส.นคร มาฉิม พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์

ผู้ตอบ : นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้มาตอบกระทู้แทน

**********************************************

คำถามที่ 1 ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ของไทยในปัจจุบัน มีความหนักหน่วงยิ่งขึ้น จึงอยากจะทราบถึงแนวทางของรัฐบาล มีนโยบายและความจริงใจ ในการปราบปรามการทุจริตอย่างไร รวมทั้งจะมีแนวทางการปรับปรุง การดำเนินคดีและกำหนดโทษใยคดีทุจริตหรือไม่

คำตอบที่ 1 ปัญหาเรื่องการทุจริต เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ได้มอบให้กระทรวงยุติธรรมไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย

คำถามที่ 2 เรื่องงบประมาณ และ เรื่องการสร้างเครือข่ายภาคี ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รัฐบาลจะมีแนวทางสนับสนุนอย่างไร

คำตอบที่ 2 ไทยได้ลงนามใน อนุสัญญาต่อต้านการคอรัปชั่น ของ สหประชาชาติ ปีค.ศ.2003 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯที่ได้ลงนามไว้


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»