เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ปัญหาค่าครองชีพสูง

กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาค่าครองชีพสูง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 5 กันยายน 2556

**********************************************

ผู้ถาม : ส.ส.ชนินทร์ รุ่งแสง กรุงเทพมหานครฯ พรรคประชาธิปัตย์

ผู้ตอบ : นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มาตอบกระทู้แทน

**********************************************

คำถามที่ 1 รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่แพงอย่างไร

คำตอบที่ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลแล้ว ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าราคาสินค้าทั่วไปนั้นไม่ได้มีการปรับขึ้น เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู ก็ต่างมีราคาในระดับปกติ 

ส่วนอาหารจานเดียว หรือ อาหารตามสั่งนั้น กระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาชัดเจน คือ ร้านทั่วไป จานล่ะไม่เกิน 30บาท และ ในห้าง จานล่ะไม่เกิน 40 บาท

คำถามที่ 2 มีโพลล์สำรวจความคิดเห็น ประชาชนนั้นต้องการให้รัฐบาลลงมาดูแลปัญหาปากท้อง ราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ หนี้ครัวเรือน ราคาสินค้าที่จำเป็น ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ต่างก็พากันขึ้นราคา ซึ่งไม่ได้เป็นตามที่นายกรัฐมนตรีหาเสียงไว้แต่อย่างใด

คำตอบที่ 2 ในเรื่องราคาสินค้านั้น รัฐบาลจะดูแลอย่างใกล้ชิดเลย

คำถามที่ 3 นอกจากนี้ประชาชนยังต้องรับภาระ การปรับขึ้นทั้งค่าทางด่วน ค่าไฟ และ ค่าแก๊สLPG

คำตอบที่ 3 ราคาพลังงานต้องมีมาตรฐาน การขึ้น LPG เป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งนี้การชดเชยนั้น กระทรวงพลังงานกำลังหาวิธีอยู่เช่นกัน


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»