เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สัมมนา “งานมหากาพย์จำนำข้าว สู่มหกรรมกอบกู้สุจริต”

โครงการเตรียมงานราลึก 100 ปีชาตกาล อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับองค์กรภาคี จะจัดการประชุมสัมมนาใหญ่เรื่อง “งานมหากาพย์จำนำข้าว สู่มหกรรมกอบกู้สุจริต” ผู้บรรยายและร่วมวงเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา, ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน (นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย), วิชัย ศรีประเสริฐ (นายกสมาคมส่งข้าวออกต่างประเทศ), ประสิทธิ์ บุญเฉย (นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย),  ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร, ประมนต์ สุธีวงศ์ (ประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย) และตัวแทนเกษตรกร 4 ภาค ดำเนินรายการโดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กล่าวปิดท้าย โดย ศ.ระพี สาคริก ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเป็นกิจกรรมแรกในประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งโครงการฯ กำหนดจัดปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559 อันเป็นวาระเฉลิมฉลอง 1 ศตวรรษชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคลของชาติ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

<<<<< สรุปการประชุมสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2556 >>>>>

 
----------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

“ปฏิทินอุดมคติและความหวังเพื่อสร้างสรรค์สู่คุณภาพชีวิตและสังคมสุขภาวะใหม่”

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

โทร. 0-2860-3527 แฟกซ์ 0-2860-1278

หรือ นิพนธ์ แจ่มดวง 089-697-4883  ผู้ประสานงาน

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»