เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย (จะอะไรกันนักหนาๆๆๆๆๆๆ)

ล่าสุดท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องการปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้แสดงเหตุผล คือ ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะเนื่องจากในปัจจุบันระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น มีทั้งการรับโดยระบบกลางและการรับตรงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

ปัญหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนปัญหาการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะ จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนของโรงเรียนทั้งหลายมีปัญหามาอย่างยาวนานแต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจสักเท่าไหร่ สุดท้ายท้ายสุดคำตอบจึงตกไปที่ “การกวดวิชา”

การกวดวิชาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในมุมของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะ การกวดวิชาถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ง่ายต่อการเข้าถึงและหวังผลได้ง่าย เพราะ การเรียนการสอนในห้องเรียนไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนได้ ซึ่งประเด็นนี้นำไปสู่คำถามเรื่อง ความเสมอภาคทางการศึกษาของไทย เพราะคนที่จะกวดวิชาได้ก็ต้องมาจากครอบครัวที่มีฐานะพอสมควร

รวมทั้งระบบการสอบตรงก็มีต้นทุนที่ผู้สอบจะต้องรับผิดชอบต้นทุนค่าสอบ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ก้อนใหญ่พอสมควร ซึ่งอาจจะเป็นภาระของเด็กหลายๆคน

ดังนั้นแล้วการที่จะปฏิรูปการศึกษา มันมิใช่แค่เพียงการปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ต้องมีการศึกษาปัญหาทุกปัญหาทั้งระบบการศึกษา! เพราะการศึกษาไม่ได้มีแต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น!


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»