เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดในเดือนตุลา

เดือนตุลาคม 2556 เป็นวาระการครบรอบ 40 ปี ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเราต่างก็รับรู้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ เหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย กล่าวคือ เป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสิ้นสุดของการปกครองของคณาธิปไตย กลุ่มหนึ่ง และ ก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญ 2517

ในเดือนนี้ มีงานใหญ่ คือ งานรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว นั้นเอง ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่ การปาฐกถา ของอดีตผู้นำนักศึกษาในยุค 2516 ซึ่งก็คงไม่พ้น อ.ดร.เสกสรร ประเสริฐกุล ซึ่งได้ปาฐกถา ณ ที่หอประชุม      ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเด็นที่น่าสนใจ และ น่านำเก็บไปคิดต่อ คือ เรื่องความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของเศรษฐกิจ เพราะ หากใครได้ฟังปาฐกถาดังกล่าว จะพอเข้าใจได้ว่า การที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานในประเทศไทยแห่งนี้ อย่างมั่นคงพอสมควรนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือ การที่ประชาชนทั่วไปมีเศรษฐกิจที่ดี เพราะ จะทำให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง เขาเหล่านั้นก็จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น

ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันนั้น เราต่างก็ทราบกันดีว่า การเมืองและเศรษฐกิจ ต่างก็ถูกผูกขาดไว้โดยคนไม่กี่กลุ่ม ซึ่งนับวันปัญหานี้ก็ยิ่งจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไม สังคมไทยไปสนใจกับเรื่องประชาธิปไตยในมุมอื่นเสียหมด เช่น การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ การต่อต้านรัฐประหาร และ การบูชาการเลือกตั้งเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น แต่ไม่ค่อยจะมีใครหรือกลุ่มไหนจะให้ความสนใจกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือ การปรับปรุงการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มั่นคง

สุดท้ายนี้ คงได้แต่หวังว่าเจตนารมณ์ 14 ตุลา ยังจะไม่หายไปจากสำนึกของสังคมไทย ในการที่สร้างสังคมที่เป็นธรรม สังคมที่เป็นประชาธิปไตย


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»