เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

“บรรเจิด สิงคะเนติ” เปิดสูตรหนทางสู่นายกฯ มาตรา 7

ทีมข่าว Inside Thai Parliament

“รัฐบาลที่จะมาใหม่จะมีอำนาจเต็ม ไม่ถูกจำกัดอำนาจตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 แต่จะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมือง แก้ปัญหาชาวบ้านได้”

การต่อสู้ทางการเมืองเที่ยวนี้ ต้องยอมรับว่า มีการใช้กฎหมายมาฟาดฟันกันอย่างหนัก โดยเฉพาะกลุ่ม กปปส. ที่ประกาศว่า การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครั้งนี้จะดำเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ ไม่แหกกฎกติกา ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญ

ที่ผ่านมาจึงเห็นว่า การเดินเกมโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กลุ่ม กปปส. ได้ใช้กลไกที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ เป็นบันไดในการเผด็จศึกรัฐบาล ใช้องค์กรอิสระพิฆาตผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จนตายตกตามกันมาแล้วหลายต่อหลายคนไล่ตั้งแต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลามไปถึงคณะรัฐมนตรีอีกเกือบ 10 คน

ขณะนี้สถานการณ์ก็เดินมาถึงปลายทางเมื่อ “ยิ่งลักษณ์” หลุดจากตำแหน่ง ฝ่าย กปปส. ได้ทีเสนอให้วุฒิสภาสรรหานายกรัฐมนตรี คนใหม่ ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันว่ายังไม่เกิดภาวะสุญญากาศ ฉะนั้น รัฐบาลยังคงรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ข้อถกเถียงที่ยังยุติไม่ได้เป็นเหตุผลให้วุฒิสภาไม่กล้าเดินหน้าตามความประสงค์กปปส.คือสรรหานายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 สร้างความผิดหวังให้สุเทพ เทือกสุบรรณ และมวลมหาประชาชน

สิ่งที่ทำให้ กปปส. เชื่อมั่นว่าสามารถสรรหานายกรัฐมนตรีได้ มาจากแนวความคิดของ ศ.บรรเจิด สิงคเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทื่ยืนยันว่า ทั้งแง่กฎหมายและจารีตประเพณี วุฒิสภาสามารถสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้อย่างแน่นอน

bjศ.บรรเจิด เปิดใจกับทีมข่าว Inside Thai Parliamenว่า ตามหลักกฎหมายอธิบายไว้อย่างชัดเจน ตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ มาตรา 180 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะจะพ้นจากตำแหน่งมีได้อยู่ 3 กรณี คือ นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดสภาพ  การยุบสภา และคณะรัฐมนตรีลาออกกะทันหัน

กรณียุบสภาจะนำไปสู่การเลือกตั้งหาสภาผู้แทนราษฎรและให้สภาเลือกนายกใหม่ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร

แต่กรณีที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  จำเป็นที่จะต้องหานายกใหม่ภายใน 30 วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172

“คณะรัฐมนตรีที่เหลือจากชุดที่นายกฯ สิ้นสุดสภาพไปเป็นเพียงผู้ที่ถือกุญแจเพื่อรอเจ้าของบ้านใหม่หรือนายกฯ คนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวางระบบหรือกำหนดนโยบายใหม่ได้ ดังนั้นการที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล จะขึ้นมาเป็นนายกรักษาการแทน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่พ้นจากตำแหน่งไปไม่สามารถทำได้ ตามรัฐธรรมนูญ”ศ.บรรเจิด กล่าว

ศ.บรรเจิด ย้อนความกลับไป ตั้งแต่ในปี 2476 เป็นต้นมา สมัยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา หากบ้านเมืองไม่มีนายกรัฐมนตรี จำเป็นที่จะต้องหานายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนโดยทันที  หากสภาผู้แทนมีอยู่ ให้สภาผู้แทนเป็นคนเลือกนายกเพื่อดำรงตำแหน่งแทน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาผู้แทนไม่มีอยู่แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องไปดูตาม มาตรา 7 เพื่อที่จะหานายกคนใหม่

“จากประวัติศาสตร์ นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  8 ครั้ง  คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ 1 ครั้ง และความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 3 ครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 1 –11 จะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ทันที  จนอาจกล่าวได้ว่าหากนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง หรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาออก หรือความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงจะต้องมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ทันที” ศ.บรรเจิด กล่าวย้ำ

พร้อมทั้งระบุว่า นอกจากจะโดยผลของกฎหมายจะต้องมีนายกรัฐมนตรีใหม่แล้ว ยังอาจถือได้ว่าหลักการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2476 จนกลายเป็นจารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยไปแล้ว ดังนั้นในครั้งล่าสุดเมื่อความเป็นนายกรัฐมนตรีของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ในครั้งนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ทันที

ศ.บรรเจิด กล่าวว่า  หลักของทั่วโลก หากไม่มีสภาผู้แทนในการเลือกนายกฯ จะใช้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนมากที่สุด ในการสรรหานายก ซึ่ง ตอนนี้ คือวุฒิสภา เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและสามารถสรรหานายกได้

ศ.บรรเจิด มองว่า ในการสรรหานายกใหม่ของวุฒิสภาสามารถทำได้  แต่ต้องได้รับความเห็นพ้องจากหลายภาคส่วนเช่น กองทัพ ภาคองค์กรอิสระ ร่วมถึงประชาชน ซึ่งหลักในการที่จะสรรหานายกใหม่นั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ทำให้ประเทศสามารถดำเนินต่อไปและแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันได้  นอกจากนี้รัฐบาลที่จะมาใหม่จะมีอำนาจเต็ม ไม่ถูกจำกัดอำนาจตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 แต่จะสามารถแก้ปัญหาบ้านเมือง แก้ปัญหาชาวบ้านได้ ส่วนระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับภารกิจของรัฐบาล อย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี หรือจนกว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะสงบจากนั้นจึงค่อยกลับสู่การเลือกตั้ง

m197


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»