เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

จาก “เนลสัน แมนเดลา” ถึง “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ความปรองดอง บนทางสองแพร่ง

ทีมข่าว Inside Thai Parliament

13862897721386290033l

“แมนเดลาให้คำสัญญาว่า ต่อจากนี้ไม่ว่าฝ่ายใดจะขึ้นมามีอำนาจในรัฐบาลก็จะไม่มีการแก้แค้น เพื่อที่ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ”

หากกล่าวถึงคำว่า ประวัติศาสตร์การสร้างสันติภาพครั้งสำคัญในโลกใบนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึง  “เนลสัน แมนเดลา” อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างความปรองดองระหว่างคนผิวขาว และคนผิวดำพื้นเมืองในประเทศแอฟริกาใต้ได้สำเร็จ

หลังจากต้องอดทนใช้ชีวิตจำคุกร่วม 27 ปี เพราะหยิบอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลคนผิวขาว เนลสัน แมนเดลา ได้รับอิสรภาพจากการจองจำ และออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้กับคนแอฟริกาผิวดำพื้นเมืองอีกครั้ง หากแต่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวทางสันติวิธี ไม่ใช้อาวุธ ไม่รุนแรง ไร้ซึ่งความเกลียดชัง

13337120331333712111lศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงบทบาทการสร้างความปรองดองในแบบฉบับของ เนลสัน แมนเดล่า ว่า ภายใต้ภาวะสังคมแอฟริกาใต้ที่แตกแยกกันอย่างรุนแรง ภาวะผู้นำของแมนเดลามีส่วนอย่างมากต่อการชี้นำกระบวนการปรองดองให้เดินหน้าไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง

 “สิ่งที่แมนเดลาทำคือเปลี่ยนแปลงการเมืองเสียใหม่ เขาไม่เอาอีกแล้วกับการเมืองที่ทุกฝ่ายหวาดระแวงซึ่งกันและกัน การเมืองที่คู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายไม่กล้าสบตา หรือกลัวว่าฝ่ายตัวเองจะถูกทำร้ายเมื่อเผลอ แมนเดลาทำให้การเมืองที่จะเอาแต่ทำร้ายกันตลอดเวลาเปลี่ยนไป มันเป็นการเมืองที่ทุกฝ่ายไว้วางใจกัน และอยากเดินหน้าไปพร้อมกัน”  

ศ.ดร.สุริชัย วิเคราะห์ว่า การออกแบบกระบวนการปรองดองที่มุ่งหมายให้ความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยให้ผู้คนที่แตกต่างมีศักดิ์ศรีเท่ากัน พร้อมกับการที่แมนเดล่าประกาศสัญญาประชาคมว่าประเทศแอฟริกาใต้จะไม่มีการกดขี่อีกต่อไป ไม่ว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ปกครอง สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แมนเดลาสามารถรวบรวมคนแอฟริกาใต้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

ศ.ดร.สุริชัย กล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจในกระบวนการปรองดองของแอฟริการใต้ คือ แมนเดลาทำให้คนผิวขาวที่เป็นคนส่วนน้อยในประเทศ สามารถคล้อยตามกระบวนการปรองดองที่ริเริ่มโดยคนผิวดำได้ ด้วยการให้คำสัญญาว่า ต่อจากนี้ไม่ว่าฝ่ายใดจะขึ้นมามีอำนาจในรัฐบาลก็จะไม่มีการแก้แค้น เพื่อที่ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ

การปรองดองของแมนเดลา ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่มองข้ามอดีต แต่ยังกระตุ้นให้คนแอฟริกาใต้ ย้อนกลับไปเรียนรู้ความขัดแย้งในอดีต พิจารณาสิ่งที่ผ่านมาพวกเขาเคยทำสิ่งใดผิดพลาดไปบ้าง เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ย้อนกลับมาทำลายประเทศอีกในอนาคต

แม้ว่าแมนเดลาจะเสียชีวิตลงไปเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมา แต่สำหรับ ศ.ดร.สุริชัย เชื่อว่า “ปรากฏการณ์แมนเดลา” จะยังคงเป็นแบบอย่างให้กับการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกต่อไป ควบคู่ไปกับความหวังที่ทุกความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ

m197


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»