เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การเรียกให้บุคคลมารายงานตัว

Download  ประกาศฯ ฉบับที่   13/2557   --->http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/13-38077972

Download  ประกาศฯ ฉบับที่   19/2557   --->http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/19-38077989

 

Download  คำสั่งฯ ให้บุคคลมารายงานตัวทั้งหมด ---> http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/ss-38076997

 

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    21/2557   ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/6.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    39/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/5.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    40/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/6.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    80/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/16.PDF

 

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    29/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/089/7.PDF

 

 

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    10/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/088/4.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    26/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/093/5.PDF


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»