เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การจัดการแรงงานต่างด้าว

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    59/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/9.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    60/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/11.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    73/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/1.PDF

 

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    74/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    67/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/119/1.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    68/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/119/3.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    70/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/124/1.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    90/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/24.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    77/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/129/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    94/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/138/6.PDF

 

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    100/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/6.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    101/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/8.PDF


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»