เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การจัดการพลังงาน

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    36/2557   --->http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/36-38077835

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    54/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/1.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    55/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/3.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    56/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/5.PDF

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»