เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การจัดการอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    24/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/093/3.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    41/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/101/2.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    83/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/9.PDF


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»