เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การจัดการปัญหาภาคใต้

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    96/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/1.PDF


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»