เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    75/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/6.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    75/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/129/1.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่   78/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/129/5.PDF

Download  คำสั่งฯ    ฉบับที่   97/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/3.PDF

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»